'Aids is een vorm van gerechtigheid'
Foto: photo news
'Aids is een vorm van immanente gerechtigheid.' Dat zegt aartsbisschop André-Joseph Léonard in het nieuwe boek 'Mgr. Léonard - Gesprekken' (uitgeverij Lannoo), dat aan de hand van interviews een portret schetst van de kerkelijke leider.

Het boek bestaat uit een bundeling interviews die journalisten Dominique Minten en Louis Mathoux voerden met de aartsbisschop. Het werk illustreert zijn hele levensloop en gaat dieper in op alle actuele aspecten die de Kerk vandaag beroeren.

In een opmerkelijke passage zegt Léonard dat aids 'een vorm van gerechtigheid' is. 'Ik zie in deze epidemie geen straf, hoogstens een soort immanente gerechtigheid, een beetje zoals we op het ecologische vlak soms de rekening gepresenteerd krijgen voor wat we het milieu aandoen. Misschien wreekt ook de menselijke liefde zich soms als ze slecht behandeld wordt, zonder dat daarvoor een transcendente bron tussenbeide komt.' Even verder zegt hij nog: 'Slecht omgaan met de fysieke natuur brengt haar ertoe ons op onze beurt slecht te behandelen en slecht omgaan met de diepere aard van de menselijke liefde mondt tenslotte uit in de catastrofes op alle niveaus.'

Over het rapport van de commissie Adriaenssens die het misbruik in de kerk onderzocht en de discussie over het al dan niet afschaffen van het celibaat zegt Léonard het volgende: 'Iedereen weet dat de meeste pedofiliezaken zich afspelen binnen het gezin. Is dat een reden om het huwelijk af te schaffen? '. Hij stelt wel dat het op termijn mogelijk is dat er een keuzemogelijkheid komt voor priesters maar dan 'onafhankelijk van de pedofilieproblematiek'. Hij gelooft dat de kerk een toekomst zal hebben tot 'het einde der tijden'.

Gevarendriehoek

Jürgen Mettepenningen, woordvoerder van Léonard, maakte bij het nalezen van het boek meer dan eens de bedenking: 'moet je dat hier nu zo gaan schrijven'.  Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Mettepenningen zette naar eigen zeggen enkele gevarendriehoeken bij bepaalde uitspraken. Ook bij de uitspraak over aids en bij bepaalde uitspraken over homoseksualiteit.

'Maar ik moet niet zeggen wat hij moet denken. Ik ben de woordvoerder, niet de woordbepaler', zo zei de woordvoerder. 'Je moet het hem wel aangeven dat hij zijn mening zwart op wit durft neer te schrijven. Al stelt hij zich zo natuurlijk kwetsbaar op.'

'Ik kan niet anders schrijven dan ik denk', zo sprak aartsbisschop Léonard tijdens de redactie van dit boek. Die woorden geven volgens uitgever Lannoo aan wat de lezer van dit boek mag verwachten: zowel de standpunten van de mens als de mens achter de standpunten.

Nog volgens de uitgever komt Aartsbisschop André-Joseph Léonard in dit boek naar voren als een man uit een stuk, niet bereid tot compromissen met zijn geweten, altijd eerlijk, geen vragen ontwijkend, nooit zichzelf verloochenend, zich achter niets wegstekend.

'Mgr. Léonard is niet te herleiden tot enkele controversiële visies', klinkt het nog. 'Wie het boek leest en hem heeft ontmoet, weet wel beter. Hij is geen harde man, wel is hij rechtlijnig en vooral een man van gebed', zegt Mettepenningen.