Veel optimisme bestaat er langs Vlaamse kant niet over de koninklijke opdracht van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat bleek zondag tijdens een debat in De Zevende Dag. Zowel N-VA zelf als sp.a bestempelden de situatie als zeer moeilijk.

N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon had het zondag over een zeer moeilijke opdracht. Hij wees erop dat zijn voorzitter de zeven onderhandelende partijen op één lijn moet krijgen over vier thema’s: staatshervorming, financieringswet, BHV en financiering van Brussel.

De Vlaams-nationalisten willen zich echter niet beperken tot de zeven partijen en tot nu toe "kwamen we nog niet eens in de buurt" van de fundamentele staatshervorming die de N-VA wil, liet Jambon optekenen.

Sp.a-fractieleider Bruno Tobback dicht de opdracht "bijzonder weinig kans" toe, ook al is het volgens hem wel noodzakelijk dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt.

De Vlaamse socialist pareerde de N-VA-kritiek op zijn partij. De formatie van Bart De Wever stelde openlijk de sp.a te wantrouwen en betreurde dat het langs Vlaamse kant niet mogelijk is een front te vormen tegen de Franstaligen.

'Is N-VA wel in staat samen te werken?'

Volgens Tobback klopt dit niet en is het wel mogelijk om met de Vlaamse partijen een gemeenschappelijk standpunt uit te werken. Hij wees erop dat sp.a al verschillende voorstellen op papier heeft gezet. "Iedereen krijgt die dan. Het is dan het goed recht van De Wever om die dan aan zijn goede vriend Didier Reynders te geven", luidde het met een knipoog naar de N-VA-kritiek dat alles wat langs Vlaamse kant wordt bekokstoofd door de sp.a meteen wordt doorgebrieft aan de PS.

Tobback vroeg zich af of een liberale inbreng de zaken gaat vergemakkelijken en stelde zich openlijk de vraag of de N-VA wel in staat is samen te werken met mensen die anders denken.

"Als je vooruitgang wil boeken, moet je een aantal dingen onder ogen durven zien. Je kunt toch niet én Luc Cortebeeck, met andere woorden dus de CD&V, én mevrouw Milquet, én de groenen én de PS eruit gooien en dan een regering willen maken die dringende maatregelen moet nemen (...) Ook in mijn huishouden denken we niet over alles op dezelfde manier, maar je moet afspraken maken onder elkaar", dixit Tobback.

PS en N-VA zitten in de cockpit

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten herhaalde het partijstandpunt dat de Vlaamse christendemocraten geen exclusieven stellen tegenover partijen. "PS en N-VA zitten in de cockpit en zij bepalen wie de passagiers zijn. Belangrijkste is dat het vliegtuig vliegt, maar België is een tweemotorig vliegtuig", klonk het in beeldspraak.

Volgens Verherstraeten moeten N-VA en PS nu vooral het vertrouwen herstellen, zodat snel weer over inhoud kan worden gesproken. "Laten we stoppen met deadlines en menu’s", zei hij.

'De Wever moet kaarten op tafel leggen'

Patrick Dewael laakte dat er vier maanden na de verkiezingen nog altijd geen duidelijkheid bestaat over de inhoud en met wie er nu eigenlijk rond de tafel moet worden gezeten. "De koning ziet het zus en de N-VA ziet het zo. Wij vragen dat De Wever inhoudelijk eindelijk zijn kaarten op tafel legt en zegt waar hij naartoe wil."

Volgens Jambon is dat zeer duidelijk. "Wij willen een grote staatshervorming, een sanering van de begroting en een asiel- en migratiebeleid dat ingrijpend wordt verstrengd", repliceerde hij.

Veel animo bestaat er langs Vlaamse kant niet voor een regering zonder N-VA. Verschillende partijen kantten zich openlijk tegen dergelijke formule. "PS en N-VA hebben de verantwoordelijkheid een regering te vormen", stelde Verherstraeten. "De Wever moet zijn democratische plicht vervullen en doen wat de Vlamingen van hem verwachten", luidde het bij Dewael. Ook Groen! ziet het idee niet zitten.