De aangekondigde betoging voor de responsabilisering en modernisering van de Kerk zondag in Brugge is afgelast omdat er te weinig belangstelling was. Er daagden slechts zestien deelnemers op.

De organisatoren van de optocht, Thomas Meire en Harm Logghe, reageerden ontgoocheld. 'Er is zoveel ongenoegen over de Kerk, maar blijkbaar durft bijna niemand ervoor op straat komen', zegt Logghe.

Volgens Logghe gedraagt de Kerk zich arrogant en onverdraagzaam. Hij wijst daarbij onder meer op de veroordeling van de toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde aan de uitvinder van de proefbuisbaby. 'De gelovigen moeten meer inspraak krijgen binnen de Kerk in plaats van enkele dictators aan de top'.

De organisatoren vroegen meer openheid binnen de Kerk en een einde aan de doofpotoperaties, een respectvoller houding ten aanzien van kinderen, holebi’s, vrouwen, de afschaffing van het celibaat, een gelijkschakeling van het kerkelijk recht en het burgerlijke recht en respect voor de evolutie inzake waarden, normen en seksualiteit.

De politie was voorbereid op een grotere groep manifestanten. De organisatoren hadden van het stadsbestuur de toelating gekregen om met hun optocht te passeren aan de Sint-Salvatorskathedraal en het bisschopshuis in Brugge.