Ontslag Geybels is geldig
Foto: belga
Het ontslag van Kim Geybels is rechtsgeldig. Dat heeft het bureau van de Senaat vanmiddag beslist. Dinsdag legt Piet De Bruyn de eed af als opvolger.


Kim Geybels nam eind augustus ontslag uit de Senaat nadat ze in Thailand verwikkeld was geraakt in een drug- en afpersingsverhaal.

Volgens Geybels werd ze door Senaatsvoorzitter en partijgenoot Danny Pieters, de voorzitster van de N-VA-fractie Liesbeth Homans en N-VA-voorzitter Bart De Wever onder druk gezet en afgeperst om haar ontslagbrief te ondertekenen en zou haar ontslag dan ook ongeldig zijn.

Geybels diende tegen de N-VA een strafklacht in wegens afpersing en laster en eiste een schadevergoeding van 452.000 euro. Daarnaast dagvaardde de Lummense spoedarts ook de Senaat zelf in een poging haar zitje in de Hoge Vergadering terug te krijgen.

Het Bureau van de Senaat vergaderde donderdag in twee keer over de zaak-Geybels, eerst van 12 tot 14 uur en nadien opnieuw om 16.00 uur. Dat gebeurde onder voorzitterschap van voormalige Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR). De huidige voorzitter van de Senaat, Danny Pieters, is in het dossier rechter en partij en woonde de vergadering niet bij.

'Senator kan niet terugkomen op ontslag'

Volgens De Decker oordeelde het Bureau dat het, rekening houdend met de "scheiding der machten", aan het parlement en niet aan het gerecht toekomt om knopen door te hakken rond de "samenstelling" van het parlement. De ontslagbrief werd bestempeld als "heel duidelijk" en de Senaat heeft "akte genomen" van de brief. "De formaliteiten rond het ontslag zijn dus onbetwistbaar", aldus De Decker.

Het Bureau oordeelde ook dat de advocaat van Geybels niet heeft kunnen aantonen dat Geybels onder "onweerstaanbare druk, druk die verder gaat dan men tegenwoordig bij politici mag verwachten, werd gezet", aldus De Decker.

Het Bureau heeft ook onderzocht of het mogelijk is voor een senator om op zijn ontslag terug te komen. Daarbij werd erop gewezen dat de kieswet zoiets niet voorziet terwijl de mogelijkheid wel uitdrukkelijk vermeld staat in de gemeentewet.

Op basis van die elementen heeft het Bureau beslist dat het ontslag van Kim Geybels geldig is. Daarmee lijkt de weg vrij voor de eedaflegging van haar opvolger Piet De Bruyn, voormalig Vlaams parlementslid en huidig woordvoerder van Vlaams minister Philippe Muyters.

Verwacht wordt dat de N-VA-partijraad van zaterdag 9 oktober zal beslissen om Kim Geybels uit de partij te zetten. Dat was althans het unanieme advies van de tucht- en verzoeningscommissie van de partij.