PS, CDH en Ecolo vragen de twee koninklijke bemiddelaars om de voorzitters van de zeven partijen bijeen te roepen. Dat staat in een gezamenlijke mededeling, die een antwoord moet zijn op de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Maar de Franstalige partijen antwoorden niet rechtstreeks op de vraag of de personenbelasting al dan niet bespreekbaar is.

De Wever drong zondagmiddag aan dat de Franstaligen zouden laten weten of een overheveling van de personenbelasting bespreekbaar is. Zoniet is volgens de N-VA verder onderhandelen zinloos.

Voor PS, CDH en Ecolo moeten de onderhandelingen voortgezet worden met het oog op een globaal, evenwichtig akkoord over de financieringswet, een grondige staatshervorming (met een belangrijke overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten), Brussel en BHV.

Ze vinden dat er met zeven moet worden voortgepraat omdat er een tweederdemeerderheid nodig is voor een staatshervorming. De elementen liggen op tafel om een evenwichtig compromis te bereiken over alle onderwerpen, met inbegrip van de financieringswet op basis van de besluiten van de highlevelwerkgroep. Er dient ook dringend werk gemaakt te worden van de budgettaire en sociaaleconomische problemen, luidt het.

Om tot een evenwichtig akkoord te komen, moet elke partij bereid zijn water bij de wijn te doen. 'We hebben de kans om het België van de 21ste eeuw te bouwen, met een verschuiving van het zwaartepunt naar de gewesten. De verandering die de kiezer gevraagd heeft, ligt binnen handbereik. Het is hoog tijd dat iedere partij haar verantwoordelijkheid opneemt opdat deze verandering realiteit wordt', besluit de mededeling van de drie partijen.