Familie Els Van Doren wil DNA afstaan
Foto: belga
Tijdens de voormiddag van de zesde procesdag van de parachutemoord bekijkt het hof de beelden van de videoverhoren van Els Clottemans. Daarin zegt de beschuldigde dat 'Marcels invloed enorm was' en ze raadt aan om Jan De Wilde, de echtgenoot van Els Van Doren, en Karol, Van Dorens dochter, verder te blijven ondervragen.

Jef Vermassen, de advocaat van de familie van slachtoffer Els Van Doren, deed het hof van assisen een aanbod. 'De rechten van de verdediging zijn heilig. Ze halen aan waarom alleen van Els Clottemans DNA is afgenomen. Mijn cliënten, de hele familie van Jan De Wilde, de echtgenoot van Els Van Doren, zijn bereid DNA af te staan', zei Jef Vermassen.

Voorzitter Michel Jordens nam kennis van het aanbod. Openbaar aanklager Patrick Boyen repliceerde dat de jury moest wachten tot de DNA-deskundige als getuige aan bod kwam, want die zal een uitgebreide uitleg geven over het DNA-onderzoek.

Parachutesprongen

Meesters Vic Van Aelst en Katrien Van der Straeten legden een bijkomend verslag neer van psychiater dokter Mesotten. Openbaar aanklager Boyen gaf de Tongerse speurders een bijkomende opdracht om het logboek van de parachutesprongen van Clottemans uit te printen.

'Ik vraag Mike Vogeleer, de specialist inzake Atmonauti-sprongen, de bijhorende beelden op dvd te bekijken om het niveau van Clottemans' sprongen te beoordelen. Zo kan er geen discussie meer over bestaan', aldus Boyen. Clottemans beweerde dat ze nog niet zo bedreven was in Atmonauti-sprongen, terwijl dat in het dossier wordt tegengesproken.

Psychologen getuigen

Vervolgens startte de zitting met het verdere overzicht van de federale politie. Andere getuigen vrijdag zijn psychologen van de dienst gedragswetenschappen van de federale politie van Brussel, die de audiovisuele verhoren van Clottemans bijwoonden om zich een beeld te kunnen vormen van haar persoonlijkheid

Tegenstrijdigheden

Speurder Kristel Jansens van de Tongerse federale politie vertelde vrijdag op het assisenproces van Els Clottemans dat de beschuldigde bij de eerste audiovisuele verhoren als een koningin behandeld werd.

"Zij mocht haar verhaal doen. Clottemans was een vlotte praatster, een spraakwaterval. We hebben haar zeer respectvol behandeld. Ze moest bij ons niet in de doorgangscel zitten, zoals dat bij andere personen wel het geval is. Ik ben begonnen met het standpunt dat Els Clottemans onschuldig is", aldus Jansens.

"Naarmate de verhoren vorderden betrapten we Els Clottemans op tegenstrijdigheden, onder meer over het tijdstip waarop ze de anonieme telefoontjes naar Els Van Doren en Marcel Somers deed. Iemand die de waarheid spreekt laat zich niet betrappen op tegenstrijdigheden", aldus Jansens.
 

Harde tante

Bij het overlopen van de zestien audiovisuele verhoren van Els Clottemans werd duidelijk hoe de persoonlijkheid van de beschuldigde evolueerde. In de eerste zes verhoren mocht ze haar verhaal vertellen. Daarin kwam ze rustig over, maar vanaf het zevende verhoor veranderde duidelijk haar toon en werd ze een harde tante. Ze praatte met verheven stem en discussieerde veel met haar ondervragers. Opvallend is wel dat ze altijd in kleermakerszit plaatsnam op de stoel in het verhoorlokaal.

Volgens de speurders op de zitting nam Clottemans vanaf het zevende verhoor de touwtjes in handen. Ze bleek snel geïrriteerd en had een kort lontje. Tijdens het onderzoek drong ze lang aan op een confrontatie met Marcel Somers, maar de dag dat die confrontatie plaatshad, begon ze een lijst met punten op te sommen, die haar niet zinden. Vooral dat ze haar ’s maandags uit de cel hadden gehaald viel haar moeilijk, want ze maakte de speurders duidelijk dat ze haar op maandagen en woensdagen niet moesten uithalen voor verhoor.

"Ik heb ook afspraken. Met mijn psychiater, mijn familie, mijn tekenlessen. Ik heb mijn bezoek moeten afzeggen. Ik heb een toegeving gedaan", aldus Clottemans. Tijdens die minutenlange discussie keek ze geen seconde naar Somers, hoewel ze uitdrukkelijk met hem geconfronteerd wilde worden.

Er ontstond ook een hevige woordenwisseling over het feit dat ze na de dood van Els Van Doren de pers een foto had bezorgd van het slachtoffer, waarop Van Doren samen met Marcel Somers stond. "Ik heb gewoon die foto gestuurd. Ik vond dat een schone foto", zei ze zonder blikken of blozen tegen de speurders, die zich afvroegen of ze wel een empathisch vermogen had. De nabestaanden werden immers met die foto geconfronteerd.

Tijdens dit verhoor begon ze zelfs te roepen tegen haar ondervragers. In een van de laatste audiovisuele verhoren hield ze zich van den domme over hoe een parachute in elkaar stak en verweet ze de speurders perslekken. Vanop de beschuldigdenbank keek Clottemans onbewogen naar de beelden.