De Wever geeft les over identiteit
Foto: photo news
N-VA voorzitter Bart De Wever heeft vanmorgen een gastcollege gegeven aan de UGent over identiteit en nationalisme. Hij herhaalde er ook zijn pessimisme over de onderhandelingen rond een nieuwe financieringswet.

Politicoloog en UGent-professor Carl Devos nodigt elk jaar naar aanleiding van het openingscollege politicologie de meest prominente politicus van het moment uit voor een gastcollege. De voorbije jaren passeerden Yves Leterme, Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy de revue. Dit jaar was de eer weggelegd voor N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Veel volk

Het auditorium Leon De Meyer, dat plaats biedt aan meer dan 1.000 mensen, zat voor de gelegenheid overladen vol. Zelfs op de trappen en vlak voor het speekgestoelte zaten studenten.

De Wever benadrukte dat identiteit niet mag worden afgewezen omdat er ook racisme bestaat en dat er een positief verband bestaat tussen identiteit enerzijds en democratie, solidariteit, inclusie en een sociale samenleving anderzijds.

Ook de relatie tussen de Vlamingen en Franstaligen in ons land en de strijd tussen Vlaamsgezinden en belgicisten kwam uiteraard aan bod. 'Er is een gevecht voor uw ziel bezig', stelde De Wever, die eraan toevoegde dat België er afgaande op objectieve kenmerken inzake identiteit slecht voor staat. 'Er zijn twee culturen en twee democratieën in ons land', aldus De Wever.

Uithaal naar Milquet

Hij wees ook op een verschil in visie tussen Vlamingen, die uitgaan van territorium, en Franstaligen, die meer heil zien in het personaliteitsbeginsel. De eis van sommige Franstaligen om Brussel uit te breiden, noemde hij in de huidige Europese context zinloos en weinig relevant.

Ook CDH-voorzitster Joëlle Milquet kreeg er terloops van langs. 'Er zijn er die campagne voeren met l’union fait la force, maar zelf geen Nederlands leren'. In een andere gemeenschap de taal van het volk spreken, vindt De Wever niet meer dan normaal.

Tijdens de vragenronde stelde niemand van de studenten een vraag over de lopende communautaire onderhandelingen. Carl Devos deed het dan maar zelf. Hij vroeg De Wever over de financieringswet wanneer het goed genoeg zal zijn voor N-VA.

Catch-22

De Wever herhaalde wat hij vanmorgen ook al op radio 1 zei, dat hij in een catch-22 zit. Hij wil naar eigen zeggen wel een akkoord sluiten, maar wil geen akkoord dat volgens hem geen oplossing biedt voor de problemen. 'Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Ik wou dat ik het wist, maar er zijn enige redenen tot scepticisme', besloot de voorman van de N-VA.