Het Vlaams Belang schiet de dure tunnelvariant resoluut af. Schaf BAM af en ga voluit, snel en efficiënt voor het Meccanotracé, stelt Vlaams parlementslid Jan Penris.

Hij vindt dat de Antwerpenaar niet tweemaal mag betalen en pleit voor een vrijstelling van tolheffing voor Antwerpenaren en havenklanten.

Voor de partij is het compromis over Oosterweel "duur en onwerkbaar". De Vlaamse regering hield wel rekening met het Antwerps referendum maar niet met de nieuwe studies van Forum 2020 en Straten-Generaal die aantonen dat de tunnelvariant op het BAM-tracé slechter scoort en duurder uitvalt dan het Meccanotracé. Het is dan ook onaanvaardbaar dat de meerkost van 353 miljoen euro doorgeschoven wordt naar de Antwerpse belastingbetaler en de klanten van de Antwerpse haven, aldus Penris.

Het Vlaams Belang heeft altijd gepleit voor een tunnel en een oplossing die onder meer een betere benutting van de bestaande Liefkenshoektunnel moet inhouden. De partij wijst erop dat de Antwerpse begroting geen enkele ruimte meer heeft om de zware kost van dergelijke politieke compromissen binnen de huidige meerderheid op te vangen, waarmee Penris Open Vld-schepen Bungeneers gelijk geeft.

Hij vindt dat het Havenbedrijf zijn geld beter kan gebruiken om klanten kortingen aan te bieden en alzo de tewerkstelling terug op te krikken. Als de meerkost van 353 miljoen euro door Antwerpen moet gedragen worden, betekent dit dat de Antwerpenaar tweemaal zal moeten betalen voor het project. Het Vlaams Belang wil daarom dat de Antwerpenaren en de klanten van de Antwerpse haven van tolheffing vrijgesteld worden.