Woensdagavond is de Oosterweelknoop eindelijk doorgehakt. Die doorbraak levert vanzelfsprekend heel wat reacties op.

Open VLD: 'Antwerpenaar mag niet dupe zijn'

'De Antwerpenaar mag niet opdraaien voor verdeeldheid in de Vlaamse regering', meent Open VLD, dat voorstander was van de brug. De partij verzet zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering. 'Deze keuze zal ervoor zorgen dat de Antwerpenaar 5 jaar langer in de file staat.'

'Open VLD is steeds voortrekker geweest in het zoeken naar een oplossing voor de Antwerpse mobiliteitscrisis, maar niet ten koste van de Antwerpenaar.' Volgens Open Vld staat de beslissing haaks op het dubbelbesluit dat de regering eerder nam en zouden de tunnels minstens 430 miljoen euro duurder geraamd zijn door sommige experten.

'Om het gezicht van Kris Peeters en Patrick Janssens te redden, schuift men de torenhoge factuur botweg door naar de Antwerpenaar. Het gaat om bijna 1.500 euro voor elk Antwerps gezin. Dat is voor ons onaanvaardbaar', zegt Annick De Ridder, fractieleider voor Open VLD in de Antwerpse gemeenteraad. 'Deze beslissing hypothekeert bovendien het zuinig financieel beleid dat door de Antwerpse Open VLD en schepen Luc Bungeneers al 10 jaar gevoerd wordt.'

Ook voorzitter Alexander De Croo vreest belastingsverhogingen. 'CD&V en N-VA zijn daar misschien toe bereid, maar Open VLD niet,' aldus De Croo.

Bart De Wever (N-VA): 'Verheugd'

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet in een persbericht meermaals optekenen dat hij 'verheugd' is met de beslissing van de Vlaamse regering. 'De N-VA is verheugd dat er eindelijk een einde komt aan een slepend verhaal dat op cruciale momenten mismeesterd werd.'

'Het bleek politiek onmogelijk om de keuze voor de brug te maken. Deze keuze zou immers tot een politieke impasse leiden die de instorting van het hele mobiliteitsplan in en rond Antwerpen in zich zou dragen', zo zegt De Wever, die zich had opgeworpen als een fervente voorstander van de Lange Wapper. 'Dat de stad Antwerpen de meerkost van de tunnels voor zich neemt, is dan ook de enige politieke oplossing gebleken. Dit is voor Antwerpen een spijtige zaak.'

'Positief is wel dat de stad Antwerpen nu een bindend engagement heeft opgenomen in dit belangrijke mobiliteitsproject voor Vlaanderen, iets wat onderstreept werd door de aanwezigheid van burgemeester Patrick Janssens en havenschepen Marc Van Peel', zegt de voorzitter nog. 

De Wever laat zich in het bijzonder tevreden uit over de beslissing om de A102 door te trekken richting E19, via een ondertunneling van de R11. 'Met deze ingreep ontlasten we in hoge mate de Antwerpse ring, lossen we het knelpunt Mortsel op en trekken we het dossier van de ondertunneling van de R11 nabij de luchthaven van Deurne eindelijk vlot. Voor zowel Antwerpen als de randgemeenten is dit nieuwe voorstel zonder meer buitengewoon goed nieuws, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid van de inwoners.' 

'De N-VA is ten slotte zeer verheugd dat de Vlaamse regering deze aartsmoeilijke beslissingen genomen heeft. Vlaanderen bewijst hiermee zijn slagkracht als bestuursniveau. Wij bedanken dan ook uitdrukkelijk en oprecht onze coalitiepartners CD&V en SP.A', besluit De Wever.

CD&V: 'Bewijs van bestuurskracht'

De CD&V-fractie van het Vlaams parlement reageert vol lof op de beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier. 'Het voorstel houdt maximaal rekening met de bekommernissen van alle actoren. Op hun beurt nemen zij elk hun deel van de verantwoordelijkheid op. Dat maakt het tot een sterke oplossing voor Antwerpen en Vlaanderen', aldus CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé.

Caluwé vindt de beslissing 'het bewijs dat deze Vlaamse bestuursploeg over de nodige kracht beschikt om hete hangijzers aan te pakken en tegenstellingen te overstijgen'.

De CD&V-fractie dringt aan op een snelle doorstart van de eigenlijke realisatiefase. 'Er is genoeg tijd verloren. Het moment om letterlijk een einde te maken aan de stilstand rond Antwerpen is aangebroken', klinkt het. 'Dit mag nooit meer gebeuren', zei Caluwé nog. 

Groen!: 'Beter tracé buiten de stad'

Groen! vindt het een goede zaak dat de Vlaamse regering gekozen heeft voor een tunnel, maar tegelijk vindt de partij het onbegrijpelijk dat het Meccano-alternatief, een alternatief traject dat het verkeer buiten de stad leidt, nog steeds geen eerlijke kans krijgt.

Groen! betreurt dat er tegen de wil van de Antwerpenaren in voor het BAM-tracé werd gekozen. 'Zo blijven ze kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt en veel groengebieden zal vernietigen. Het BAM-tracé zal ook zorgen voor 18 rijstroken op de ring ter hoogte van het Sportpaleis', zegt Groen!. Voor de partij is die verbreding van de Antwerpse Ring onaanvaardbaar.

Verder vindt senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns het ongehoord dat het Antwerps gemeentebestuur zich zo heeft laten rollen door de Vlaamse overheid. 'Het doorgaande verkeer in Antwerpen is verkeer dat vanuit heel Vlaanderen komt en heel Vlaanderen en omstreken bedient. Wij zien niet in waarom Antwerpen mee zouden moeten betalen voor de kosten als ze willen dat er ook rekening wordt gehouden met hun gezondheid', adus Piryns.

Groen! blijft gaan voor oplossingen die het verkeer rond de stad leiden in plaats van dwars erdoor. 'Een echte goede oplossing voor de stad en de rand is wel degelijk mogelijk. Wij willen samen met de overheid werken aan een nieuw tracé dat de mobiliteitsproblemen op een hedendaagse manier aanpakt door economie en gezondheid te verzoenen. Want een duurzame oplossing voor de Antwerpse mobiliteit willen we allemaal', besluit de partij.

Actiegroepen wijzen beslissing af

De Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos wijzen de beslissing van de Vlaamse regering af. Ze wijzen erop dat deze beslissing vasthoudt aan het tracé dat doorgaand verkeer over de Antwerpse Ring en dus door de stad blijft leiden en dat geen oplossing biedt voor het fileprobleem.

Zo negeert de Vlaamse regering ook de volksraadpleging die dat tracé wegstemde, luidt het: 'Van maatschappelijk draagvlak in Antwerpen ligt deze regering niet wakker.'

Volgens de actiegroepen is het BAM-tracé bovendien 'veel en veel duurder dan het alternatieve Meccanotracé' dat het verkeer wil weghouden van de stad en dat geen verbreding van de Antwerpse Ring vereist.

De actiegroepvoorzitter Wim Van Hees van Ademloos wijst er wel op dat het Lange-Wapper-viaduct definitief begraven lijkt. 'Dat is fantastisch. Maar daarna begint het. Want we weten niet hoe die tunnel-Wapper er gaat uitzien en hoe breed de Antwerpse Ring moet worden'.

Van Hees zegt ook 'zeer bezorgd' te zijn over de berichten dat de stad mee moet betalen aan de tunneloplossing. 'Daardoor zou de schuld van de stad behoorlijk stijgen. Grote infrastructuurwerken worden vaak bovendien veel duurder dan aanvankelijk gesteld. Dit is zeer roekeloos en buitengewoon onredelijk.' 

Ook Manu Claeys van stRaten-generaal is ontredderd. 'We vrezen dat dit vandaag de doodsteek is voor Antwerpen als woonstad.'

Touring: 'Innovatieve oplossingen'

Mobiliteitsorganisatie Touring is verheugd met de beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier. 'Er wordt rekening gehouden met de jarenlange verzuchtingen van de automobilisten en transporteurs', reageert Danny Smagghe van Touring. Punt van kritiek is dat de beslissing zo lang op zich liet wachten.

Touring looft de 'innovatieve oplossingen voor het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer door de aanleg van nieuwe verbindingen en omsluitingen en het opentrekken van dit plan naar de ruime regio'. Ook de financiering via publiek-private samenwerking vindt Touring positief.

Toch heeft de mobiliteitsorganisatie ook kritiek. De discussie over de Oosterweelverbinding startte 15 jaar geleden. De einduitvoering zal tegen 2020 gebeuren, 25 jaar dus om tot een beslissing te komen, becijferde Touring, dat zich afvraagt of het plan niet voorbijgestreefd zal zijn tegen de uitvoering ervan.

Omdat het al zo lang geduurd heeft, roept de organisatie iedereen op om zich bij de beslissing neer te leggen. 'Het zou crimineel zijn dat actiegroepen nu door lange juridische procedures heel de boel laten aanslepen. De stijgende verkeerscongestie en de luchtvervuiling zullen dan voor hun rekening zijn', klinkt het waarschuwend. 

Voka: 'Blij maar ook bezorgd'

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland laat weten blij te zijn dat de Vlaamse regering 'eindelijk' een beslissing heeft genomen. 'Wij vragen de Vlaamse regering nu ten volle gas te geven waarbij niets of niemand meer de realisatie van het dossier in de weg kan staan', waarschuwt directeur-generaal Luc Luwel. 'Wij rekenen dan ook ten volle op haar daadkracht waarbij woorden eindelijk in daden worden omgezet.'

Voka zegt wel zich zorgen te maken over de budgettaire afwikkeling. 'De beslissing om stad en haven mee de meerkost van 352 miljoen te laten betalen is niet budgettair neutraal en zal zeker beleidsconsequenties hebben', luidt het. 'De Kamer wenst niet dat alle geleverde saneringsinspanningen uit het verleden hiermee bestraft worden. Wij zouden van het Antwerpse college graag vernemen hoe het de gevraagde middelen zal ophoesten.'
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig