Deminor en Dolor, die samen zowat 12.000 gedupeerden in de zaak L&H vertegenwoordigen, reageerden maandag ontgoocheld op het arrest.

'We hebben een zware opdoffer gekregen, doordat Dexia en KPMG niet zijn veroordeeld', luidde het bij Bernard Thuysbaert van Deminor. Hendrik Boonen van Dolor vindt het jammer dat 'zij met kapitaal niet gestraft zijn'.

'Er is duidelijk fraude gepleegd, er is vrij zwaar gestraft, maar jammer genoeg niet diegenen met kapitaal', zegt Boonen. Hij begreep niet dat de revisor van KPMG wél veroordeeld werd, en het bedrijf niet, 'want die dragen toch verantwoordelijkheid voor hun werknemers'. Deminor ziet in de veroordeling van revisor Van Aerde dan weer een sprankeltje hoop.

'Die revisoren zijn over het algemeen verzekerd. Misschien kunnen we bij de burgerrechtelijke procedure hier nog een voordeel mee doen'.

Boonen is ook ontgoocheld in het feit dat het hof van beroep niet heeft geargumenteerd waarom Dexia de dans is ontsprongen. 'De goedgelovige belegger blijft de dupe'.

De burgerlijke vorderingen moeten ten laatste tegen 1 december 2011 worden ingediend. Dan zal de rechtbank het verdere verloop van de procedure bepalen.