Lernout en Hauspie krijgen vijf jaar
Hoofdbeklaagden Nico Willaert (l.), Pol Hauspie (m.) en Jo Lernout (r.) Foto: AP
Jo Lernout, Pol Hauspie en Nico Willaert krijgen de maximumstraf van vijf jaar gevangenis, waarvan drie jaar effectief. Gaston Bastiaens krijgt ook vijf jaar, maar slechts twee jaar effectief.

Naast de gevangenisstraf kregen de twee oprichters van het spraaktechnologiebedrijf Lernout & hauspie (L&H) ook forse geldboetes opgelegd.

De bepaling van de strafmaat volgt op erg harde woorden van het hof van beroep aan de aanstichters van de fraude. Allen kregen  ze er stevig verbaal van langs.

We citeren hieronder alvast enkele uitspraken van het hof over de hoofdbeklaagden.

Lernout wordt verweten een ingewikkelde en grootschalige fraude opgezet te hebben met als doel de aandelen omhoog te krikken en beleggers aan te zetten aandelen L&H te kopen. Ze draaiden de buitenwereld op ingenieuze wijze een rad voor de ogen, inclusief KPMG.

Ongeacht de taakverdeling tussen Lernout en Hauspie en Willaert wisten ze alle drie heel goed wat er gebeude. Ze stelden systematisch de zaken gunstiger voor. Deinsden niet terug voor malversaties en hadden geen oog voor de desastreuze gevolgen voor aandeelhouders, schuldeisers en werknemers.

Hun houding is nefast voor het functioneren van het systeem en het vertrouwen daarin. Ze hebben financiële drama's veroorzaakt. Jo Lernout was niet bij alles de architect, maar hij was evengoed op de hoogte. Pol Hauspie was het brein acher de fraude. Hij organiseerde de geldstromen, Nico Willaert maakte het mee mogelijk op het terrein en liet loze beloften na op bankiers en anderen.

Ze hadden geen schuldbesef en dachten aan hun eigen verrijking, aanzien en macht. Ze hadden alledrie eenzelfde misdadig opzet. De zwaarste straf is gepast. Daartegenover staan het blanco strafregister en de verlopen tijd. Een maximale gevangenisstraf is gepast, zodat ze zich kunnen bezinnen.

Bastiaens had ruimer ervaring in de IT-wereld en had moeten beseffen dat er gefraudeerd werd. Hij was de man achter de fraude in Korea die de fraude er mee opzette en het management daar onder druk zette om meer af te leveren. HIj lichtte de beursautoriteiten en KMPG verkeerd in. Zijn eigen ambitie ging voor op alles. De zwaarste straf is gepast. Hoofdelijke gevangenisstraf plus geldboete tegen de hele top.