Vijf jaar MazoutExpert-kwaliteitslabel
Foto: Bouwen & Renoveren
Het MazoutExpert-kwaliteitslabel bestaat dit najaar 5 jaar. Dat mag worden gevierd. Want niet alleen een goede verwarmingsinstallatie is van belang, ze moet ook correct werken. Het MazoutExpert-kwaliteitslabel staat voor firma’s en hun technici die dit vakmanschap in huis hebben en je tevens kunnen adviseren hoe je op een comfortabele en (kosten)efficiënte manier kan verwarmen, sanitair warm water aanmaken, en stookolie opslaan.

Het kwaliteitslabel onderscheidt twee specialisaties: de specialisatie ketel/brander en de specialisatie reservoir.

De MazoutExpert met specialisatie ketel/brander zorgt ervoor dat je verwarmingsinstallatie op stookolie optimaal rendeert. Dankzij hem kan je tot 30% minder energie verbruiken door over te schakelen op een hoogrendementsketel met het Optimaz-label of tot 40% als je je verwarmt met een Optimaz-elite hoogrendementsketel met condensatietechniek. De MazoutExpert met specialisatie ketel/brander is de aangewezen vakman om je verwarmingsinstallatie in topconditie te houden. Bij een onderhoudsbeurt reinigt hij de schoorsteen en de ketel, hij controleert de brander en stelt die af, checkt of de rookgassen aan de normen voldoen, en bezorgt je de nodige attesten. Ook een eventuele herstelling is een kolfje naar zijn hand.

Een MazoutExpert met specialisatie reservoir is de persoon bij uitstek om je stookolietank tip top in conditie te houden en je te informeren over de regelgeving inzake de opslag van stookolie en over de voordelen van het Optitank-kwaliteitslabel. Dit label geeft je garantie op de kwaliteit en de lange levensduur van je nieuwe opslagtank. In het Vlaams Gewest kan een tankexpert ook instaan voor de wettelijk voorziene dichtheidscontrole van bestaande reservoirs en de plaatsing van nieuwe stookolietanks met officiële attesten.

Vakmanschap

Verwarmingstechnici krijgen en behouden het label van MazoutExpert niet zomaar. Ze onderscheiden zich door:

  • Een degelijke opleiding Een technicus die als MazoutExpert erkend wil worden, moet bij een erkende instelling de voorziene opleidingen hebben gevolgd.
  • Hun duidelijke prijsinformatie Van een MazoutExpert mag je verwachten dat hij je vooraf een duidelijke en volledige prijsinformatie geeft, zodat je op je factuur niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
  • Geregistreerd aannemer Elk bedrijf met het MazoutExpert-label voldoet aan de criteria van een geregistreerd aannemer. Bijgevolg kan hij facturen aan het verminderde btw-tarief (6% i.p.v. 21%) opstellen.
  • Extern toezicht MazoutExpert is een kwaliteitslabel dat bewaakt wordt. De kwaliteit van het uitgevoerde werk alsook het objectief karakter van de verstrekte informatie worden gecontroleerd door onafhankelijke organisaties om de geloofwaardigheid van het systeem te versterken.

Een MazoutExpert beschikt over een legitimatiekaart met daarop een uniek erkenningsnummer en een geldigheidsdatum. De geldigheid van zijn erkenning kan je steeds raadplegen op de website van Informazout.

Zoek je het adres van een MazoutExpert in jouw regio? Surf dan naar www.informazout.be en klik op adressengids.

Vergeet het onderhoud niet

Alle verwarmingstoestellen op vaste (hout, houtpellets, steenkool), vloeibare en gasvormige brandstoffen moeten regelmatig onderhouden worden. De regelgeving verschilt van gewest tot gewest. In het Vlaamse Gewest is het besluit reeds van toepassing sinds 1/6/2007, in het Waals Gewest sinds 29/5/2009. Voor het Brussels Gewest wordt een wetgeving onderhoud verwacht in de maand september van dit jaar.

Een goed onderhoud van je verwarmingsinstallatie verlaagt je verbruik en verlengt de levensduur van je ketel en brander. Bovendien is het factuurbedrag voor 40% fiscaal aftrekbaar.

 

Dit dossier valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.