Hybride verwarming verwarmt tot 25% zuiniger
Foto: Bouwen & Renoveren
Hybride wagens verbruiken minder en stoten maar een minimum uit. Die trend zet zich door in de verwarming. Ook hybride verwarmingssystemen combineren verschillende energiebronnen met elkaar. Ze halen hun energie uit zowel een hernieuwbare energiebron als uit een klassieke fossiele brandstof, en onderscheiden zich zo door hun zuinig gebruik. Het nieuwe Genia Hybrid-systeem van Bulex past volledig in dit plaatje.

Het woord ‘hybrid’ is afkomstig van het Grieks en betekent ‘gemengd, van verschillende oorsprong’. Een hybride verwarmingssysteem is een verwarmingssysteem dat diverse energiebronnen gebruikt.

Het nieuwe Genia Hybrid-systeem van Bulex koppelt de hoge efficiëntie van een condenserende gaswandketel met de ecologische voordelen van een luchtwaterwarmtepomp. Zo maak je consequent gebruik van groene energie en haalt je verwarmingssysteem een efficiëntie die bijna niet meer verbeterd kan worden.

Zowel condensatieketels als warmtepompen zijn immers zeer zuinig. Condensatieketels recupereren de warmte die in de rookgassen aanwezig is en gebruiken die extra warmte om een woning efficiënter te verwarmen. Daardoor haalt de nieuwste generatie condensatieketels een rendement dat kan oplopen tot 109%. Ter vergelijking: verwarmingsketels ouder dan 15 jaar halen een rendement van slechts 88 procent.

Een lucht-waterwarmtepomp benut de zonnewarmte die in de lucht is opgeslagen en brengt deze op voldoende hoge temperatuur om te verwarmen en sanitair warm water te produceren. Op die manier kan een warmtepomp het overgrote deel van de jaarlijkse warmtebehoefte voor zijn rekening nemen. Als het buiten heel erg koud is en de warmtepomp niet volstaat om comfortabel te verwarmen, kan met de stookketel worden bijverwarmd.

Wat zijn de voordelen?

  • Je verwarmt tot 25% zuiniger dan met een klassiek verwarmingssysteem, en bespaart een pak E-peilpunten. Het E-peil is een score van de energiezuinigheid van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger een woning is.
  • De Genia Hybrid staat in voor verwarming én sanitair warm water.
  • Het systeem haalt een COP van 3,8. De COP van een warmtepomp wordt berekend door de geleverde energie (afgegeven warmte) te delen door de gebruikte (elektrische) energie. Hoe kleiner het verschil in temperatuur tussen de warmtebron en het verwarmingssysteem, hoe hoger de winstfactor. Een COP gelijk aan 3,8 betekent dat per verbruikte kW elektriciteit 3,8 kW warmte wordt afgeven.
  • Een intelligente regeling bepaalt op basis van de COP of het systeem moet functioneren op de warmtepomp of op de condensatieketel. Van zodra een interessantere warmtebron gevonden wordt, schakelt het systeem volautomatisch over. Zo verwarm je zo zuinig mogelijk. Het streefdoel is 80% van het stookseizoen te verwarmen met de warmtepomp.
  • De Genia Hybrid is geschikt voor goed geïsoleerde en energiezuinige woningen tot 190 m2. Het systeem is op zijn zuinigst in woningen die worden verwarmd met een verwarmingssysteem op lage temperatuur, zoals vloerverwarming.
  • De regeling gebeurt door een modulerende thermostaat en een buitenvoeler. Deze combinatie garandeert een optimaal comfort het hele jaar door. Een modulerende thermostaat kan de ketel op verschillende standen laten branden, zodat de branderactiviteit precies is afgestemd op de warmtebehoefte. Zo haal je een maximaal rendement uit een laag vermogen van stoken. Een buitenvoeler meet de buitentemperatuur en op basis daarvan wordt de aanvoertemperatuur van het water bepaald. Op die manier krijgen alle kamers in de gegeven weersomstandigheden net zoveel warmte als nodig is.
  • Zowel een warmtepomp als een condenserende gaswandketel worden gesubsidieerd. Meer info vind je op www.energiesparen.be

Dit dossier valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.