De Kamercommissie Justitie zat vandaag vervroegd bijeen over seksueel misbruik in de Kerk. De commissie is er gekomen op vraag van verschillende Kamerleden.

De N-VA pleit, bij monde van Sophie De Wit, voor een onafhankelijke en neutrale expertencommissie die door het parlement moet worden opgericht. 'Het is de bedoeling dat die commissie discreet is en een luisterend oor biedt aan de slachtoffers', klinkt het. 

CD&V wil eerst overleggen met de gemeenschappen om het departement Welzijn in de discussie te betrekken. De christendemocraten herhaalden hun pleidooi voor een bijzondere parlementscommissie die seksueel misbruik in elke gezagsrelatie moet onderzoeken, zonder evenwel concrete dossiers te onderzoeken. Ook Open VLD wil een bijzondere commissie.

SP.A wil dan weer een echte onderzoekscommissie naar het misbruik in de Kerk. Stefaan Van Hecke van Groen! pleitte voor een dubbel spoor: een expertencommissie die de slachtoffers zou horen en bevindingen zou overmaken aan een parlementaire onderzoekscommissie.

Zowat alle partijen vinden dat minister Stefaan De Clerck (CD&V) erop toe moet zien dat het gerecht zijn werk doet, onafhankelijk van de Kerk. 'Wees de minister van ons recht, niet van onze Kerk', zei Landuyt. Ook de Franstalige partijen drongen erop aan om de scheiding tussen Kerk en Staat te bewaken.

'Richt u tot het gerecht'

Heel wat parlementsleden hadden vragen bij het protocolakkoord dat Justitie destijds sloot met de commissie-Adriaenssens. Minister De Clerck benadrukte dat hij sinds het uitbreken van de zaak gehandeld heeft 'in alle onafhankelijkheid en met de wil om justitie zo goed mogelijk te laten functioneren'. 'Justitie is uiteraard de eerste om strafrechtelijke dossiers op te lossen', zei de minister.

De Clerck hoopt dat professor Adriaenssens het parlement meer toelichting kan geven bij de bevindingen uit zijn rapport. Hij is er ook voorstander van om een beroep te doen op experten om de problematiek van seksueel misbruik aan te pakken. Een onderzoekscommissie die de slachtoffers opnieuw moet horen, ziet hij persoonlijk niet zitten.

De Clerck riep de slachtoffers op om zich tot het gerecht te wenden. 'Richt u tot het gerecht. Lieve Pellens is coördinerend magistraat bij het federaal parket'.

De minister voegde er wel aan toe dat de problematiek van seksueel misbruik niet alleen door justitie opgelost kan worden. 'Justitie en hulpverlening moeten elkaar versterken'. Allerhande samenwerkingsakkoorden hierrond moeten daarvoor geëvalueerd worden en er moet een formele dienst komen waar volwassen slachtoffers van seksueel misbruik terecht kunnen.

De Kamercommissie nam vrijdag nog geen beslissing over welk parlementair initiatief er zal kommen.