Een interne auditcommissie van de Stad Gent onderzoekt een schrootfraude bij acht stadsdiensten. De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) ontdekte 395 verdachte transacties voor een bedrag van ruim 45.000 euro.

De BBI onderzocht de boekhouding van een Gentse schroothandelaar en vond 395 cash uitbetalingen aan medewerkers van de Stad Gent, alles samen ruim 45.000 euro, die echter niet in de boekhouding van de stadsdiensten zijn teruggevonden. Het gaat om bedragen die tussen 2006 en 2009 werden uitbetaald. Het stadsbestuur besliste om een interne auditcommissie aan te stellen en die moet volgende week verslag uitbrengen en beslissen of het parket wordt ingeschakeld.

'De kans bestaat dat inkomsten naar sociale kassen vloeiden om teamactiviteiten te organiseren', aldus burgmeester Daniël Termont. 'Er is nog geen enkel bewijs dat medewerkers zich persoonlijk verrijkten. Ik wil dan ook benadrukken dat we nog steeds achter ons personeel staan, maar als blijkt dat individuen fraude pleegden, wordt er opgetreden.'

Uit het onderzoek bleek dat het om schroot ging die geen eigendom was van de stad, maar waarmee personeelsleden in aanraking kwamen. Een circulaire over het omgaan met dergelijk schroot werd recent nog aangepast.

Vorige week kwam aan het licht dat acht medewerkers van de verbrandingsoven van de afvalintercommunale IVAGO voor ruim 13.000 euro schrootinkomsten in eigen zak staken. Eind van de maand wordt beslist welke tuchtstraf die mensen krijgen.