Op het Sint Pietersplein in Rome zullen op 31 oktober mensen uit de hele wereld samenkomen om onder meer een stille wake te houden voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik van een rooms-katholieke geestelijke.

De bijeenkomst is vooral bedoeld als 'vreedzaam protest'. 'Niet om modder te gooien naar de kerk, maar wel om te zeggen dat het tijd is voor heling voor de slachtoffers en concrete stappen vanuit de kerk. Het is genoeg geweest met de gekunstelde excuses, de smoesjes en het kontendraaien.'

Dat zegt Ton Leerschool die een actie op touw heeft gezet om ook met een Nederlandse delegatie naar Rome te gaan. Leerschool doorliep zelf een procedure bij meldpunt Hulp & Recht omdat hij als dertienjarige slachtoffer werd van seksueel misbruik door een geestelijke.

De bijeenkomst in Rome wordt georganiseerd door de Amerikaanse organisatie Survivors Voice. 'Het is vooral bedoeld om een internationale beweging in gang te zetten. Misbruikslachtoffers zijn niet of nauwelijks georganiseerd'.

Leerschool is bezig om ook met stichtingen en organisaties in Europa in contact te komen. De bijeenkomst wordt gehouden op Hervormingsdag, de herdenkingsdag van protestantse kerken van hervormer Maarten Luther.