Bijna vier op de tien artsen verwachten dat ze de komende maanden meer patiënten over de vloer zullen krijgen met klachten over seksueel misbruik in de kindertijd. Dat blijkt uit een enquête die door Artsenkrant werd uitgevoerd bij huisartsen en psychiaters.

Vijf procent van de artsen die deelnamen aan het onderzoek, geven zelfs aan 'zeker' te zijn van een stijging van het aantal patiënten. Volgens 32 procent is zo'n stijging 'waarschijnlijk', één op de twee artsen antwoordt met 'misschien'.

Uit de enquête blijkt ook dat zowat tien procent van de artsen de voorbije maanden al meer patiënten over de vloer heeft gekregen met deze klachten. Die evolutie wordt door Artsenkrant toegeschreven aan de grote belangstelling voor de zaak-Vangheluwe en het rapport van de commissie-Adriaenssens.

Overigens geeft slechts 28 procent van de huisartsen aan voldoende ervaring te hebben om de slachtoffers zelf bij te staan. Ruim zes op de tien (61 procent) verwijst de slachtoffers meestal door naar gespecialiseerde hulpverlening. Daarentegen voelt twee derde (66 procent) van de psychiaters zich wel voldoende gewapend. De overige 34 procent doet eveneens een beroep op meer gespecialiseerde expertise.

De enquête werd begin deze week uitgevoerd bij huisartsen en psychiaters. Op twee dagen tijd reageerden meer dan 600 artsen op de internetpeiling. 'Een massale respons die illustreert hoe deze delicate thematiek leeft in de artsenpraktijk', aldus Artsenkrant.