De provincie Antwerpen verleent geen milieuvergunning aan de Duitse energiegroep E.ON voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven.

"Deze steenkoolcentrale zou jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 uitstoten of een equivalent van 3 miljoen auto’s", argumenteert gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger (sp.a).

De Duitse energiereus E.ON wil een hoogtechnologische steenkoolcentrale bouwen met een bruto elektrisch vermogen van 1100 megawatt. Dat komt overeen met ongeveer acht procent van de elektriciteitsbehoefte van België. Om dit te realiseren heeft E.ON verschillende vergunningen nodig. In juni leverde de federale overheid reeds een productievergunning af. Voor de bouwvergunning loopt er momenteel een procedure bij de Vlaamse Overheid. Voor de milieuvergunning van klasse 1 is de Antwerpse deputatie bevoegd.

Op 11 mei diende E.ON bij het provinciebestuur de aanvraag voor een milieuvergunning in. Het openbaar onderzoek van de stad Antwerpen leverde 474 schriftelijke bezwaren op, waarvan zeven petitielijsten. Na verschillende ongunstige adviezen van de stad, de Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling milieuvergunningen van het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie, besloot de deputatie om de milieuvergunning te weigeren.

"Die steenkoolcentrale zou een te grote invloed hebben op het milieu en is daarom niet toelaatbaar. Alhoewel E.ON een hoogwaardig technologische steenkoolcentrale wil bouwen die milieuvriendelijker is dan de huidige steenkoolcentrales, blijven er alternatieve energiebronnen mogelijk die het milieu en onze toekomst veel minder belasten", besluit Röttger.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verheugd over de beslissing. "De provincie volgt hiermee het negatieve advies van de stad Antwerpen en de talloze bezwaren die tegen de bouw van deze centrale werden ingediend. Ook Bond Beter Leefmilieu diende bezwaar in tegen de centrale die jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2, of 8 procent van de Vlaamse CO2-uitstoot, de lucht zou inblazen", zegt de milieuorganisatie.

"Bovendien is steenkool een inherent vervuilende energiebron waarvan de ontginning gepaard gaat met heel wat milieu- en gezondheidsproblemen. Steenkool heeft duidelijk geen plaats in onze toekomstige energievoorziening", aldsu BBL.

E.ON kan in principe nog in beroep gaan en aankloppen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu om alsnog een vergunning toe te staan. Bond Beter Leefmilieu is er echter van overtuigd dat minister Joke Schauvliege (CD&V) de talloze negatieve adviezen niet zomaar naast zich zal neerleggen en dat ze navolging zal geven aan de uitspraak van minister-president Kris Peeters (CD&V) die vorig jaar beloofde dat er geen steenkoolcentrale zal gebouwd worden in Antwerpen.