Roger Vangheluwe gaat 'in het verborgene' bezinnen
De zaak-Vangheluwe mag geen allesverslindende kanker worden.An Nelissen
Roger Vangheluwe, voormalig bisschop van Brugge, verlaat de abdij van Westvleteren en gaat buiten het bisdom Brugge, 'in het verborgene', bezinnen. Dat zegt hij in een mededeling. Over het al dan niet neerleggen van zijn priesterambt wordt met geen woord gerept.

Vangheluwe had deze week contact opgenomen met Jürgen Mettepenningen, de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie van België. Die las deze voormiddag een korte medeling voor van de voormalige bisschop van Brugge. Mettepenningen kon na die lezing geen vragen beantwoorden. Hij benadrukte dat hij niet de woordvoerder van Vangheluwe is.

De boodschap van Vangheluwe klonk als volgt: 'Op 23 april heb ik mijn ontslag aangeboden als bisschop van Brugge. Ik heb toen gezegd dat ik ontzettend veel spijt heb van wat ik in het verleden gedaan heb. Ik heb toen ook om vergeving gevraagd en mijn diepe excuses aangeboden aan het slachtoffer en zijn familie en heel de kerkgemeenschap. Langs deze weg wil ik het nogmaals doen.'

'Sindsdien is mijn spijt voorturend toegenomen, nu ik zie hoeveel kwaad er mede door mijn toedoen is aangericht. Velen zijn meegesleurd in een spiraal van verdriet en ellende, waaronder kardinaal Danneels. Ik wil nogmaals mijn schuld bekennen en om vergeving vragen aan onze kerk en aan de maatschappij, en aan al die personen die door het lijden zijn getekend.'

'Ik ben vader abt en de gemeenschap van de abdij in Westvleteren intens dankbaar voor hun gastvrijheid tijdens de voorbije maanden. Ik zal me vanaf vandaag elders, buiten het bisdom Brugge, in het verborgene, verder bezinnen over mijn leven en over de toekomst.'

Roger Vangheluwe bekende eerder dit jaar het jarenlange misbruik van zijn neef, toen die nog minderjarig was. Na zijn ontslag als bisschop van Brugge trok hij zich terug in de abdij van Westvleteren, die binnen het bisdom Brugge ligt. 

De afgelopen dagen was de roep om de laïcisering van Vangheluwe steeds luider. Maar in zijn mededeling zegt Vangheluwe niets over het al dan niet neerleggen van zijn priesterambt.