Het federale hof van beroep in Washington heeft donderdag in kort geding het verbod op stamcelonderzoek met overheidsgeld opgeschort, zodat het dossier ten gronde onderzocht kan worden. Eind augustus oordeelde een rechter namelijk dat het onderzoek stopgezet moest worden.

Minder dan 24 uur na de ontvangst van het verzoek van de regering-Obama 'beval het hof van beroep van Washington de opschorting van de beslissing (in eerste aanleg), in afwachting van een definitieve beslissing van het hof'.

'Het doel van de administratieve opschorting is het hof voldoende tijd te geven voor een diepgaand onderzoek van het dossier, maar is in geen geval een oordeel over de grond van de zaak', preciseerde het hof van beroep in zijn arrest.

De Amerikaanse president Barack Obama liet het stamcelonderzoek - dat veelbelovend is voor de behandeling en de genezing van ziektes als diabetes, Alzheimer en Parkinson - met overheidsgeld begin 2009 opnieuw toe. Onder zijn voorganger George W. Bush was het namelijk acht jaar verboden geweest wegens morele en religieuze redenen.

De partijen kunnen nog in beroep gaan bij het Amerikaanse hooggerechtshof.