Schauvliege wil biodiversiteit in meerjarenbegroting EU
Foto: vum
Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege wil dat de Europese Unie concrete doelstellingen rond biodiversiteit opneemt in haar meerjarenbegroting 2014-2020.

Die intentie staat in de 'Message from Ghent' die Schauvliege distilleerde uit een tweedaagse conferentie over het thema. Ook handels- en ontwikkelingsakkoorden moeten voortaan gerichte biodiversiteitscriteria bevatten, oordeelt ze.

Als EU-voorzitter bracht ons land de voorbije twee dagen Europese leiders, beleidsmakers, wetenschappers en ngo's samen in Gent voor een grote conferentie over biodiversiteit. Schauvliege formuleerde de slottekst van dat treffen als een 'boodschap van Gent' aan Nagoya, waar zowat de hele wereld eind oktober verzamelen blaast voor een grote VN-top over hetzelfde thema.

Concreet is de boodschap van Schauvliege en co opgesplitst in zes 'cruciale opportuniteiten'. Zo moet biodiversiteit meer geïntegreerd worden in het alledaagse beleid, moeten duurzame partnerschappen worden opgezet tussen overheid, private sector en de rest van de maatschappij, moet wetenschappelijke en praktijkkennis sneller vertaald worden in concrete maatregelen en moet het besef over de problematiek bij de bevolking nog sterk groeien.

Maar biodiversiteit gaat verder dan 'de bloemetjes en de bijtjes', stelde Schauvliege dinsdag nog. De kost van een verdere achteruitgang 'loopt tegen 2050 op tot 7% van het bbp, tenzij we alsnog ingrijpen', waarschuwde ze.

'Investeren in natuur is economisch gezien logisch', vervolgt de CD&V-minister nu. Ze denkt daarom aan alternatieve financieringsmethoden, maar wil biodiversiteit ook verankeren in de volgende Europese meerjarenbegroting. Extra geld vraagt ze niet, wel duidelijke doelstellingen en een economische waarderingsmethode voor 'ecosysteemdiensten'.