Vlaamse zelfmoordcijfers blijven alarmerend hoog
Foto: an
Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen lag in 2008 hoger dan het jaar voordien en doorbrak zo de symbolische grens van duizend overlijdens. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen donderdag bekendgemaakt, naar aanleiding van de WereldSuïcidePreventiedag. Met 1.027 gevallen ligt het Vlaamse cijfer 50 procent hoger dan het Europese gemiddelde.

In 2007 bedroeg het aantal zelfdodingen in Vlaanderen nog 984. In 2008 kwam dat cijfer opnieuw dichter bij drie overlijdens per dag, met 728 mannen en 299 vrouwen. Binnen bepaalde leeftijdsgroepen vormt zelfdoding bovendien zowel bij mannen (20-24 en 30-50) als bij vrouwen (15-40) de belangrijkste doodsoorzaak.

Het aantal gevallen ging in 2008 weliswaar omhoog, maar in een periode van 10 jaar kan men geen significante trend vaststellen, verduidelijkt Vandeurzen. Zo lag het aantal zelfdodingen bij mannen in 2006 en 2007 (681) bijvoorbeeld beduidend lager, terwijl dat cijfer voor 2008 (728) dus weer licht omhoog gaat.

Bovendien doet het Vlaams gewest het beduidend slechter dan het Europese gemiddelde. Recent onderzoek legt geen causale verbanden bloot, maar een aantal associaties stemmen toch tot nadenken, stelt Vandeurzen.

Zo is psychotherapie merkelijk beter ingeburgerd in landen met lage suïcidecijfers, terwijl ook de hulpverlening voor psychosociale en psychiatrische stoornissen in België minder gestroomlijnd verloopt.

Ondanks de zwakke cijfers haalt Vlaanderen wel nog altijd zijn doelstelling om zelfdoding in 2010 met acht procent te verminderen ten opzichte van 2000, merkt de minister nog op. De zelfmoordlijn (jaarlijks 10.000 bellers) en www.fitinjehoofd.be (150.000 bezoekers) droegen daar zeker toe bij.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht bellen naar de zelfmoordlijn op het gratis nummer 02-649.95.55, of kan terecht op www.zelfmoordlijn.be