Léonard: 'Aandacht weer naar slachtoffers'
Foto: photo news
Aartsbisschop André-Joseph Léonard hoopt dat 'de aandacht weer helemaal kan gaan naar de slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie' nu de Kamer van Inbeschuldingstelling (KI) zijn arrest heeft geveld.

Dat deelde de persdienst van het aartsbisdom donderdag mee. De KI verklaarde donderdag de inbeslagnames in het aartsbisschoppelijk paleis nietig, net als die in de privéwoning van kardinaal Godfried Danneels.

Léonard beklemtoont verder dat hij 'geen enkel bezwaar heeft tegen een correct gevoerd gerechtelijk onderzoek en tevreden is dat nu duidelijkheid is gekomen'. 'Het is in ieders belang dat de fundamentele rechtsregels worden nageleefd', zegt het aartsbisdom in een communiqué.