Bij het callcenter Sitel in Diegem eisen de vakbonden dat de 13 personen die vorige week op staande voet werden ontslagen wegens een zware fout opnieuw in dienst worden genomen. Volgens de vakbonden werden bij deze ontslagen de interne overlegprocedures niet gevolgd.

Bij het callcenter Sitel in Diegem eisen de vakbonden dat de 13 personen die vorige week op staande voet werden ontslagen wegens een zware fout opnieuw in dienst worden genomen. Volgens de vakbonden werden bij deze ontslagen de interne overlegprocedures niet gevolgd. De betrokkenen hebben bovendien recht op een correcte begeleiding en een actieplan om hen een tweede kans te geven. Op maandag 13 september is op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid een verzoeningsvergadering gepland.

De vakbonden haalden de afgelopen dagen al fel uit naar het feit dat één op drie werknemers een laatste waarschuwing kregen omdat ze de telefoon meer dan 10 seconden hadden laten rinkelen. "De vakbonden zullen nooit aanvaarden dat het bedrijf zijn medewerkers als wegwerpproducten behandelt", aldus vakbondssecretaris Robert Veekman (LBC), die tevens het feit laakt "dat werknemers zelden de nodige begeleiding, coaching en opleiding krijgen".

De directie bevestigde woensdag in een mededeling "dat 13 van de 850 medewerkers recent ontslagen werden wegens een ernstige vertrouwensbreuk tussen hen en de onderneming". De directie wees er tevens op "dat Sitel recent de interne kwaliteitsprocedures voor het checken van een aantal variabelen die belangrijk zijn voor de gebruikers optimaliseerde" en "dat een minderheid van de werknemers zeer sterk afwijkt van de kwaliteitsstandaarden die Sitel hanteert".

In samenspraak met de vakbonden werd volgens de directie overeengekomen dat deze medewerkers de kans krijgen om hun manier van werken aan te passen. De 13 anderen blijven evenwel ontslagen.