De Franstalige krantenuitgevers in ons land hebben beslist om de RTBF voor de rechter te slepen. Dat meldt L’Echo donderdag op zijn website.

Twistpunt is de nieuwe site van de openbare omroep, die volgens de uitgevers te veel uitgeschreven artikels bevat. "Oneerlijke concurrentie", oordelen ze.

Sinds de lancering van de nieuwe RTBF-website biedt de openbare omroep zijn klanten aanzienlijke hoeveelheden uitgeschreven nieuws. Bovendien worden de pagina’s in kwestie ook volop gebruikt als advertentieruimte, stellen de verzamelde uitgevers.

Volgens hen maken de betrokken activiteiten geen deel uit van de kerntaak van de Franstalige openbare omroep. Het gaat dus om oneerlijke concurrentie, uitdrukkelijk verboden door het Europese recht, luidt het.

De uitgeversbond JFB zal begin volgende week een vordering tot staking indienen bij de rechtbank van koophandel van Charleroi. Concreet vraagt ze een dwangsom indien de RTBF niet inbindt en wil ze ook toegang tot de boekhouding van de openbare omroep om duidelijkheid te krijgen over de financiering van de bewuste activiteiten.