Het aantal buitenechtelijke kinderen dat in België geboren wordt, is verhoudingsgewijs bijna verviervoudigd tussen 1990 en 2008: van 11,6 procent naar 39 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. Eén en ander heeft uiteraard te maken met het feit dat minder mensen huwen.

Over de hele EU is de stijging van het aantal kinderen dat buiten het huwelijk geboren is, minder uitgesproken. De 27 lidstaten van de Unie telden twee jaar geleden 35,1 procent buitenechtelijke geboortes, tegenover 17,4 procent in 1990.

In Estland (59,0 procent), Zweden (54,7), Slovenië (52,8), Frankrijk (52,6) en Bulgarije (51,1) worden de meeste kinderen buiten het huwelijk geboren. Griekenland (5,9), Cyprus (8,9), Italië (17,7) en Polen (19,9), landen waar religie traditioneel sterk staat, kennen dan weer een veel lager percentage.

Uit dezelfde gegevens van Eurostat blijkt dat ook dat het aantal huwelijken daalt. Per duizend inwoners werden in de landen die nu de EU vormen in 1990 nog 6,3 huwelijken voltrokken, in 2008 was dat cijfer gedaald tot 4,9. België zit op dezelfde lijn: van 6,5 naar 4,3.

In 2008 werd het vaakst getrouwd in Cyprus (7,7 per 1.000 inwoners), Litouwen (7,2), Roemenië (6,9) en Denemarken en Polen (6,8).
De landen met de laagste huwelijkscijfers zijn Slovenië (3,3), Bulgarije (3,6) en Luxemburg (3,9).