Een Nederlandse tankauto vol mest is in de Duitse stad Keulen ontploft. Twintig ton warme mest kwam daardoor over huizen en geparkeerde auto's terecht.

De tankauto was onderweg met varkensmest. De explosie werd volgens de brandweer veroorzaakt doordat de mest te warm werd. Dat veroorzaakte een hoge druk waardoor het kijkglas van de mesttank barstte en de mest alle kanten op spatte.

Ruim 30 brandweermannen waren nodig om het goedje op te ruimen. 'Ik zat in de keuken en opeens kwam er geen licht meer door de ramen', vertelde een van de buurtbewoners. Het was geen sinecure om het goedje op te ruimen. Bovendien was er schade aan de omliggende huizen en geparkeerde auto's.