Vijf grote Nederlandse pensioenfondsen luiden de noodklok. Ze zijn bang dat ze de pensioenen in 2012 moeten verlagen, als de regels niet worden versoepeld.

Onder de vijf zijn het ambtenarenfonds ABP, het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds voor de Bouw. Dat bericht de Nederlandse openbare omroep NOS op zijn website.

Vrijdag komen de Nederlandse pensioenfondsen met cijfers van de dekkingsgraad van augustus. Die cijfers zullen naar verwachting geen verbetering laten zien. De vijf fondsen willen daarom vrijdag een advertentie in kranten plaatsen, waarin ze uitleg willen geven. In die advertentie gaan ze ook pleiten voor iets minder strenge voorschriften.

Onlangs werd al bekend dat veertien Nederlandse pensioenfondsen er zo slecht voorstaan, dat ze volgend jaar de uitkeringen al moeten verlagen. Dat nu ook de grote pensioenfondsen in Nederland in de problemen komen, komt volgens de NOS onder meer door de lage rente. Verder kampen ze ermee dat mensen steeds ouder worden.

Nederlands minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Donner ziet weinig in versoepeling van de regels. Hij roept de Tweede Kamer op om het voorstel om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar, snel te behandelen. Als mensen langer doorwerken, scheelt dat de pensioenfondsen in hun verplichtingen.