Europees commissaris Michel Barnier, belast met de financiële diensten, is voorstander van stresstests voor banken op geregelde tijdstippen. Dat verklaarde hij woensdag in het Duitse dagblad Handelsblatt.

Stresstests peilen naar de weerbaarheid van de banken in een economisch en financieel noodscenario. Tot nu werden de Europese banken slechts eenmaal, in augustus, aan dergelijke test onderworpen. "We hebben behoefte aan andere tests", vond Michel Bernier.

De Europees commissaris, wiens diensten momenteel een serie maatregelen uitwerken om het toezicht en de omkadering van de Europese financiële sector te versterken, oordeelde dat regelmatige stresstests de competitiviteit van Europese banken ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten niet zal aantasten: "De Amerikanen zetten grote stappen in de regularisering van hun financiële sector". Volgens Bernier evolueren Europa en de Verenigde Staten zowat aan hetzelfde ritme.