Het Nederlandse drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft in België formeel bezwaar gemaakt tegen plannen om radioactief kernafval op te slaan in containers in diepe kleilagen aan de grens.

Directeur Guïljo van Nuland noemde het idee woensdag volstrekt onacceptabel. 'Zo ga je als buren niet met elkaar om', zei hij.

Alleen al het boren in de kleilagen veroorzaakt onaanvaardbare risico's voor de drinkwatervoorziening in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zei hij. Brabant Water is voor een groot deel afhankelijk van grondwater dat uit de Belgische Kempen komt. De kleilagen beschermen het grondwater, legde hij uit.

Bovendien is het nog niet gelukt om kernafval veilig op te slaan. Het risico op lekken is te groot, verklaarde Van Nuland. Brabant Water gaat ook met verscheidene grensgemeenten in overleg om een gezamenlijke reactie tegen de Belgische plannen te formuleren.

Meerdere alternatieven

De Belgische Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Niras) heeft een plan gemaakt met alle alternatieven voor de berging van nucleair afval op lange termijn. Een van de mogelijkheden is diepondergrondse opslag, maar een exacte locatie is daarbij nog niet gekozen. Eerst moet de federale regering beslissen welke richting ze uit wil met het afval.

Een delegatie van Groen! voerde vorige week donderdag op de grens van Turnhout en Oud-Turnhout actie tegen het plan om hoogradioactief afval in de Kempense kleilagen te stoppen. Volgens Greenpeace komen 22 gemeenten in de Noorderkempen in aanmerking voor ondergrondse opslag van hoogradioactief afval.