Danneels erkent dat hij ontslag Vangheluwe had moeten eisen
Foto: rr
Kardinaal Godfried Danneels beseft dat hij bisschop Vangheluwe 'meteen tot ontslag had moeten aansporen'. Dat hij dat niet gedaan heeft, noemt hij zijn 'zwaarste beoordelingsfout'.

Dat zegt hij in een interview dat morgen in Knack verschijnt. Het is de eerste keer dat de kardinaal een interview over de zaak Vangheluwe geeft.

Uit de gesprekken die Danneels met het slachtoffer van de Brugse bisschop voerde en in De Standaard gepubliceerd werden, bleek dat hij toen niet om het ontslag vroeg. Hij heeft echter altijd ontkend dat hij het misbruik door bisschop Vangheluwe wilde toedekken. 

'Het ging mij in de eerste plaats om de verzoening binnen de familie', zegt hij nu in Knack. 'Ik dacht, verkeerdelijk, dat de familie, die de zaak al 24 jaar binnenskamers hield, dit ook zo wilde houden.'

'Daarom heb ik voorgesteld om nog een jaar te wachten, tot de bisschop met pensioen ging. Dan hoefde de bominslag niet meteen; Ik heb dan inderdaad ook gezegd dat men ook iets kan vergeven.'

Pastorale benadering

Aftreden kon wat de kardinaal betreft wel een 'gevolg' zijn van die verzoening, zegt hij nu. 'Maar omdat ik binnen de familie onenigheid vermoedde, dacht ik dat pastoraal te kunnen benaderen.'

Danneels ontkent dat hij het slachtoffer hoogmoedig heeft behandeld. De verwelkoming  'Zeg ne keer' is een gewone West-Vlaamse begroeting.

 'Verder in het gesprek heb ik inderdaad tegen het slachtoffer gezegd dat ik het verhaal niet meer moest horen, want dat ik de feiten kende. En dat was fout. Ik had de man zijn verhaal moeten laten doen, hoe lang het ook duurde.'
 
Danneels betreurt dat het gesprek ooit heeft plaatsgevonden. 'Ik had niet mogen ingaan op zijn (Vangheluwes, nvdr.) vraag om de familie te ontmoeten. Wat Vangheluwe met die ontmoeting hoopte te bereiken, kan ik alleen maar raden.'