Actievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) hebben de voorbije nacht in de omgeving van de vier Gordeltrefpunten en langs het parcours van de 100 km fietstocht kartonnen borden opgehangen met daarop de eis voor een onmiddellijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zonder hiervoor een prijs te betalen en tegen 'de onzalige faciliteiten'. TAK is niet te spreken over geruchten 'als zou de splitsing afgekocht worden met toegevingen in de faciliteitengemeenten'.

Een eventueel groot communautair akkoord maakt de Gordel volgens het TAK geenszins overbodig. 'Een akkoord veronderstelt een volledige splitsing van BHV en afschaffing van de faciliteiten. En zo ver zijn we nog lang niet. Omwille van de nog steeds toenemende verstedelijkings- en verfransingsdruk, de blijvende aanspraken op Vlaamse gemeenten en pesterijen waarmee Vlamingen in de faciliteitengemeenten hebben af te rekenen zal het daarnaast nodig blijven het Vlaams karakter van onze gemeenten te onderstrepen', aldus het TAK.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig