De president van Ecuador, Rafael Correa, heeft zijn minister van Onderwijs opdracht gegeven een verbod in te stellen tegen de schoonheidswedstrijden die welig tieren op de openbare scholen. Correa meent dat die misplaatste, en zelfs seksistische waarden uitdragen.

In zijn wekelijkse toespraak die zaterdag werd uitgezonden, riep het socialistische staatshoofd minister Gloria Vidal op 'die schoonheidswedstrijden die geen enkele zin hebben, zeker niet in de 21ste eeuw, niet toe te laten'.

'Welke educatieve waarden dragen ze over? Wat telt, is dat schoonheid en niet generositeit, intelligentie, zin voor opoffering en inspanningen?', vroeg de president. Hij zei nog te betreuren dat openbare scholen en colleges de meeste van die beauty contests organiseren. Correa bestempelde de wedstrijden als 'seksistisch' en verbaasde zich erover dat feministische organisaties er nog geen protest tegen hebben laten horen.