Onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) in Nederland hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee olie kan worden gewonnen uit bos- en landbouwafval. De olie kan in bestaande raffinaderijen worden verwerkt tot brandstof voor auto's en vliegtuigen. Dat heeft de universiteit zaterdag bekendgemaakt.

De nieuwe technologie biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van bestaande biobrandstoffen. De olie wordt gewonnen uit afval, bijvoorbeeld zaagsel en plantenresten die niet geschikt zijn voor consumptie, en gaat dus niet ten koste van de voedselvoorziening. Bij brandstof die gehaald wordt uit bijvoorbeeld suikerriet, is dat wel het geval.

De wetenschappers verhitten in een reactor het vermalen afval (biomassa), zonder er zuurstof bij te laten, tot een olieachtige vloeistof ontstaat. Dat proces wordt pyrolyse genoemd. De hoge temperatuur (circa 500 graden) die daarvoor nodig is, wordt bereikt door middel van de verbranding van een deel van de biomassa.

In de bodem ontstaan fossiele brandstoffen op een vergelijkbare manier. Plantenresten worden onder invloed van hitte en hoge druk omgezet in kolen, gas en olie. Dat proces neemt evenwel miljoenen jaren in beslag. 'Eigenlijk helpen we de natuur een handje', legt onderzoeker Sascha Kersten uit.

De olie die zo wordt gewonnen, kan worden verstookt in bijvoorbeeld elekriciteitscentrales. Maar de onderzoekers gaan een stap verder. Door onder hoge druk waterstof en een katalysator toe te voegen, wordt overtollige zuurstof uit de olie gehaald. Daarna kan die in een gewone raffinaderij worden verwerkt tot transportbrandstof.

Een nadeel van dit procédé is de hoge prijs van waterstof. Om de technologie economisch rendabel te maken, zoeken de wetenschappers dan ook nog naar een manier om het gebruik daarvan zo veel mogelijk te beperken.

De wetenschappers verwachten dat de nieuwe manier van brandstofwinning binnen vijf jaar op grote schaal kan worden toegepast. Binnen tien jaar is de technologie zo ver gevorderd dat een vijfde van de brandstof voor vrachtwagens, personenauto's en vliegtuigen uit bos- en landbouwafval kan worden gehaald, denken zij.