De Nederlandse koningin Beatrix spreekt maandag en dinsdag opnieuw met haar vaste adviseurs over de kabinetsformatie. Maandagochtend ontvangt de koningin achtereenvolgens de voorzitter van de Eerste Kamer René van der Linden, de voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet en de vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink.

Maandagavond ontvangt de koningin de fractievoorzitters van VVD, PvdA, PVV en CDA.

Dinsdagochtend spreekt ze met de fractievoorzitters van SP, D66, GroenLinks, CU, SGP en Partij voor de Dieren.