Het ultieme voorstel van Di Rupo sneuvelt
Foto: belga
Preformateur Elio Di Rupo (PS) probeerde vandaag de zeven partijvoorzitters op één lijn te krijgen met een ultiem voorstel. Dat mislukte en Di Rupo heeft zijn ontslag aan de koning aangeboden. De koning houdt zijn antwoord in beraad. Waarover struikelde de preformatie?

In een 18 pagina's tellende nota verfijnt Di Rupo wat er of tafel lag voor de drie grote knelpunten: de hervorming van de financieringswet, de herfinanciering van Brussel en BHV.

Omdat de Vlaamse partijen weigerden een 'blanco cheque' voor Brussel goed te keuren wordt de gevraagde 500 miljoen in twee gesplitst. De eerste helft van 250 miljoen wordt heel concreet toegewezen aan projecten rond tewerkstelling en de (mobiliteits)kosten verbonden aan de hoofdstedelijke functie van Brussel. Het tweede deel van 250 miljoen zou samen met de splitsing van BHV worden goedgekeurd en beginnen lopen vanaf 2011.

Een cruciale passage in de tekst is dat die eerste 250 miljoen jaarlijks terugkeert. Voor CD&V en N-VA was dat absoluut onaanvaardbaar.

In de nota wordt ook ingegaan op de werking van de High Level Group die de hervorming van de Bijzondere Financieringswet moet uitwerken. Elke partij zou daarin één vertegenwoordiger krijgen, en twee experten. Op 6 september zou de High Level Group van start gaan, met een voorziene landing in maart 2011