SP.A-voorzitster Caroline Gennez is zwaar teleurgesteld over het mislukken van de preformatie. 'Dit is een gemiste kans, zowel voor de SP.A als voor alle mensen die een oplossing wilden'.

Volgens Gennez lag er heel veel op tafel en kwam preformateur Di Rupo in zijn ultiem voorstel tegemoet aan de kritiek die CD&V en N-VA eerder uitten.

'Van een blanco cheque aan Brussel was helemaal geen sprake meer, benadrukt de voorzitster van de Vlaamse socialisten', zegt Gennez. Zij wijt de breuk aan 'een fundamenteel gebrek aan vertrouwen'.

Groen!: 'Onderhandelingen snel weer opstarten'

'Het voorliggende akkoord was voor Groen! een goede basis om de volgende fase van de institutionele onderhandelingen aan te vatten. Dat vandaag ook het extra geld voor Brussel werd toegewezen aan prioritaire domeinen zoals mobiliteit, onderwijs, veiligheid en het aanmoedigen van tweetaligheid in de administratie, was voor Groen! een bijkomend positief element', zegt Groen! in een mededeling. 'Dit was duidelijk geen blanco cheque.'

Volgens partijvoorzitter Wouter Van Besien moeten de onderhandelingen zo snel mogelijk worden hernomen en is het logisch dat de N-VA nu de fakkel weer overneemt. Net zoals SP.A benadrukken ook de Vlaamse groenen dat de mislukking van de onderhandelingen een gemiste kans is. Er lag heel veel op tafel, zegt Wouter Van Besien. 'Het pakket dat op tafel lag, zou van de zesde staatshervorming een zeer grote hervorming gemaakt hebben', luidt het.

Ecolo: 'Akkoord met voorstel Di Rupo'

Ook de Franstalige groenen van Ecolo hadden ingestemd met het definitieve voorstel. Volgens de Ecolo-voorzitters Jean-Michel Javaux en Sarah Turine bevatte het een 'evenwichtige oplossing'.

CDH:  'Onuitgegeven, historisch, concreet en becijferd voorstel'

Het CDH betreurt dat er geen akkoord mogelijk. De partij van Joëlle Milquet wijst erop dat twee maanden hard labeur, allerlei pogingen om elkaar te verstaan en veel compromisvoorstellen nu voor niets zijn geweest. Het CDH noemt de N-VA  niet bij naam, maar wijst wel met de vinger naar de formatie van Bart De Wever, die een hervorming afwijst 'die een redelijke basis vormt om de officiële institutionele onderhandelingen op te starten'.

Milquet heeft in de reactie over een 'onuitgegeven, historisch, concreet en becijferd voorstel' van preformateur Di Rupo.

Volgens het CDH ligt de bal nu in het kamp van de koning. En 'wie weigert stappen vooruit te zetten' moet beseffen 'welke grote gevolgen zijn beslissing heeft op de goede werking van onze staat en vooral op het welzijn van onze burgers, die nood hebben aan een stabiel, vreedzaam en toekomstgericht bestuur'.

Open VLD:  'Mislukt zodra het over de kern van de zaak ging'

'Zodra het over de kern van de zaak ging, is de preformatie mislukt.' Dat zegt Open VLD-voorzitter Alexander De Croo. 'Zonder duidelijke, gedetailleerde en voorafgaandelijke afspraken over de verdeling van de middelen tussen de verschillende deelstaten is een degelijke en coherente staatshervorming niet mogelijk. Zeker ook door de enorme budgettaire inspanningen die alle deelstaten de volgende jaren zullen moeten leveren', aldus De Croo.

'Een staatshervorming moet zorgen voor minder conflicten, homogene bevoegdheidspaketten en een efficiënter bestuur. Concreet betekent dat dat Vlaanderen de sociaal-economische hefbomen in handen moet krijgen zodat het zelf een sterk sociaal-economisch beleid kan voeren om werk te creëren, mensen aan de slag te helpen en investeringen aan te trekken', besluit de Open VLD-voorzitter.