'Het nieuwe voorstel van preformateur Elio Di Rupo verschilde nauwelijks van het vorige, op enkele cosmetische ingrepen na', meldt N-VA in een persbericht. De partij laat weten 'te betreuren dat de preformatie is mislukt. Ook CD&V betreurt de mislukking.

'In het licht van wat er de voorbije week gebeurd is, de manifeste en herhaalde pogingen om de N-VA te isoleren en onder druk te zetten, stellen we vandaag vast dat het nieuwe voorstel helemaal niet tegemoet komt aan de verzuchtingen van de overgrote meerderheid van de Vlamingen', meldt N-VA, die op die manier uithaalt naar de PS.

Toch weigert N-VA een zwart piet door te schuiven. 'De mislukking van deze preformatie is de verantwoordelijkheid van alle partijen aan tafel', klinkt het.

'De Vlamingen willen een staatshervorming waarbij alle overheden in dit land financiële verantwoordelijkheid dragen en de tering naar de nering zetten. Een staatshervorming zonder financiële responsabilisering heeft geen enkele zin. Maar die zekerheid krijgen de Vlamingen niet. Tegelijk eisen de Franstaligen wel de zekerheid dat Brussel meer geld krijgt. Dat kan men moeilijk een evenwichtig voorstel noemen', klinkt het.

Ook CD&V betreurt afspringen onderhandelingen

Ook CD&V heeft een persbericht uitgestuurd.  'Wij werkten hard mee aan een oplossing en formuleerden mee mogelijke uitwegen, maar een akkoord bleek finaal niet mogelijk, klinkt het.

'CD&V kon zelf niet instemmen met het definitieve voorstel van de preformateur over de financiering van Brussel. Hoewel wij bereid zijn mee te werken aan een oplossing voor de financiële problemen van het hoofdstedelijk gewest, konden wij niet instemmen met een structurele financiële regeling die onvoldoende geïntegreerd was in de bijzondere financieringswet. Op een moment dat ons land op zoek moet gaan naar 25 miljard besparingen, vindt CD&V een grote financiële voorafname niet verantwoord', meldt CD&V.