Di Rupo: 'We hebben een kans laten liggen'
Foto: Sander De Wilde
Voormalig preformateur Elio Di Rupo haalt in zijn persconferentie hard uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Alle voorwaarden waren vervuld voor een evenwichtige oplossing', zegt Di Rupo 'We hebben hier een kans laten liggen.'

Di Rupo bood vanmiddag zijn ontslag aan bij de koning. Die houdt voorlopig zijn antwoord in beraad. Tijdens een persconferentie gaf Di Rupo uitleg over het falen van de preformatie.

Volgens Di Rupo waren alle voorwaarden voor een werkbaar akkoord vervuld. 'Er lag een principeakkoord op tafel over de responsabilisering van de regio's en de herziening van de financieringswet. Een expertengroep zou zich maandag al kunnen buigen over de nieuwe financieringswet. Er lag ook een exacte kalender klaar', zegt Di Rupo.

'We hebben hier een kans laten liggen om het imago van België positief te beïnvloeden. De Nederlandstaligen hebben bij de verkiezingen een duidelijk signaal gegeven. Ze wilden een ander België waarbij het zwaartepunt bij de deelstaten komt te liggen. De Franstaligen hadden dat signaal ook gehoord en begrepen en ze zijn ver gegaan om eraan tegemoet te komen', zegt Di Rupo. Hij voegt er ook aan toe dat de Franstalige politici dat vooraf misschien niet voldoende hadden begrepen.

'Maar misschien begrijpen nu niet alle Nederlandstalige politici de gevoeligheden van de Franstaligen. De Franstaligen zullen geen akkoord goedkeuren dat de verarming inluidt van Brussel en Walonnië.'

'Ik heb geprobeerd om alles uit de kast te halen', zegt Di Rupo. 'Ik ben aan de slag gegaan als preformateur, met oog voor alle gevoeligheden, en niet als PS-voorzitter. Nu word ik weer de voorzitter en zal ik blijven proberen om een werkbare oplossing te vinden. Ik wens niet het einde van België en dus moet de dialoog worden voorgezet.'

Het ultieme voorstel haalde het niet

De gesprekken liepen vanmiddag vast op de herfinanciering van Brussel. Di Rupo legde een ultiem voorstel op tafel waarin 250 miljoen euro onmiddellijk naar Brussel zou gaan. Via een herziening van de financieringswet zou het mogelijk zijn om nog eens 250 miljoen euro naar de hoofdstad te laten stromen. Maar ook dat voorstel stootte op een njet van N-VA en CD&V.

'Het nieuwe voorstel verschilde nauwelijks van het vorige, op enkele cosmetische ingrepen na', meldt N-VA in een persbericht. 'Op die manier zouden de Franstaligen verzekerd blijven van minstens 1 miljard euro op legislatuurbasis, terwijl de Vlamingen geen enkele garantie zouden hebben dat de door hen gevraagde nieuwe financieringswet er wel degelijk komt', aldus N-VA. Ook CD&V vond dat er onvoldoende garanties waren. 'Op een moment dat ons land op zoek moet gaan naar 25 miljard besparingen, vindt CD&V een grote financiële voorafname niet verantwoord', klinkt het.

'Afwachten of dit regimecrisis wordt'

'De regeringsvorming heeft een serieuze klap gekregen', zegt politicoloog Carl Devos van de UGent op Radio 1. 'Of dit een echte regimecrisis is, zal de komende dagen moeten blijken. Naar alle waarschijnlijkheid zal de koning deze keer het ontslag van Di Rupo wel aanvaarden. Er moet dus gezocht worden naar een nieuwe bemiddelaar.'

Impasse sinds zaterdag

De onderhandelingen over de staatshervorming verkeerden sinds zaterdagnacht in een impasse. Daarop vroeg Di Rupo zijn ontslag, maar de koning weigerde. Na verschillende publieke verklaringen, vonden tot op heden slechts bilaterale gesprekken plaats tussen de preformateur en de verschillende partijvoorzitters.

Vlaams minister-president en CD&V-zwaargewicht Kris Peeters riep N-VA-voorzitter Bart De Wever vanmorgen op 'te tonen dat hij tot een akkoord kan komen'.