Kernkabinet regering Leterme voor eerst na zomerreces bijeen
Foto: belga
Het kernkabinet van de regering in lopende zaken is woensdag voor het eerst na het zomerreces bijeengekomen. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de onderhandelingen over een staatshervorming die sinds zaterdagnacht in een impasse zijn terechtgekomen.

Preformateur Elio Di Rupo (PS) zet woensdag zijn bilaterale contacten met de partijvoorzitters voort. Intussen gaat het leven voort, stelde ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V), die verwees naar de noodzaak van zijn ploeg om zich binnen het kader van de lopende zaken te buigen over de uitvoering van genomen beslissingen en het antwoord op internationale engagementen.

Een van de aandachtspunten is ervoor zorgen dat de openbare financiën niet ontsporen. Dat verloopt in gunstige zin, aldus Leterme. Het tekort van de sociale zekerheid en de overheid blijft in de buurt van 4,8 procent van het bbp, ofwel een betere situatie dan in verscheidene andere landen, aldus de premier. De regering zal zich halfweg september over de begroting buigen.

De laatste cijfers over de fiscale ontvangsten zijn eerder aan de positieve kant. De administratie Financiën wees er dinsdag op dat de forse groei van BTW-ontvangsten en -uitgaven in juli wellicht aangeven dat de conjunctuur terug aantrekt. De crisis is echter nog niet achter de rug. Ontslagnemend minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) herhaalde woensdag haar wens om de anticrisismaatregelen, die op 30 september aflopen, te verlengen.

EU-voorzitterschap

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie zal een groot deel van de activiteiten van de ontslagnemende regering blijven kleuren. Een derde van het programma werd al gerealiseerd en het werd 'naar de letter uitgevoerd', zei Leterme woensdag, aan de vooravond van een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso.

Volgende week staat een belangrijke vergadering van de Ecofin over het financieel toezicht op het programma. De regering zal volgende week ook vragen voorgeschoteld krijgen tijdens de plenaire vergadering van het Europees parlement in Straatsburg, waar vragen worden verwacht over het dossier van de Roma-zigeuners. Het dossier wordt op 6 september in Parijs al aangesneden op Frans initiatief. De volgende Raad Algemene Zaken vindt op 13 september plaats. Het Belgisch voorzitterschap zal tot slot ook de opmaak van de Europese begroting moeten voorbereiden.

Intussen ziet het er niet naar uit dat de volgende regering snel in het zadel zal zitten. De ontslagnemende premier wil alvast geen commentaar kwijt op de situatie. We kunnen enkel 'de mensen rond de tafel aanmoedigen, ooit zal er een regering moeten zij'", stelde Leterme, die eraan toevoegde de problemen niet groter te willen maken.

Aan de vergadering van het kernkabinet namen ook enkele onderhandelaars over de staatshervorming deel. Achteraf viel te horen dat de sfeer rond de tafel 'sereen' en 'respectvol' was. MR-voorzitter Didier Reynders herhaalde nog eens dat de methode van informateur Elio Di Rupo naar zijn mening niet de juiste is.
      
Vrijdag vergadert de ploeg-Leterme II tijdens een eerste ministerraad na het zomerverlof.