Open Vld vindt dat N-VA en CD&V 'redelijk standpunt' innemen
Foto: photo news
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo - die niet mee onderhandelt over de staatshervorming - vindt dat N-VA en CD&V een "redelijk standpunt" innemen door niet akkoord te gaan met een herfinanciering van Brussel, zonder dat daaraan stevige garanties worden gekoppeld voor een hertekening van de financieringswet. Dat heeft hij maandag op een persconferentie gezegd. De Croo erkende wel dat een herfinanciering van Brussel "verdedigbaar" is.

"Zolang je in de onderhandelingen geen duidelijkheid schept over de manier waarop je de regio’s gaat financieren, over de manier waarop je het federale niveau gaat financieren, ga je nooit tot een stabiel communautair akkoord kunnen komen", oordeelt De Croo.

Elk akkoord dat slechts gebaseerd is op de twaalf overeengekomen "vage" principes is volgens hem "een akkoord gebaseerd op drijfzand".

De Open Vld-voorzitter roept de onderhandelaars daarom opnieuw op "hun tijd te nemen". "De financieringswet is complex, maar het is perfect mogelijk om op een paar weken te bekijken hoe je de verschillende overheden in België gaat financieren", stelde hij.

Tot slot gaf De Croo nog aan dat het hem "als liberaal en democraat toch wat tegen de borst stuit" dat de sociale partners nu een rol krijgen in de preformatie. Al vroeg hij zich meteen af "of ze niet gewoon gebruikt worden om wat tijd te kopen".