Vanaf 1 september moeten we meer betalen voor bier, wordt er een taalproef ingevoerd voor kleuters en krijgen leerlingen in het secundaire onderwijs het vak Mediawijsheid.

Engagementsverklaring tussen school en ouders
 
Vanaf 1 september zullen scholen ouders een engagementsverklaring laten tekenen. Daarin staan onder andere duidelijke afspraken over aanwezig zijn op oudercontacten, op tijd op school zijn van de kinderen en het spijbelbeleid. Op die manier wil men de ouders betrekken bij wat er in de klas gebeurt.

Invoering taalproef voor kleuters

De taalproef voor kleuters wordt  ingevoerd. Alleen kinderen die minstens 220 halve dagen naar een Nederlandstalige school zijn gegaan, mogen rechtstreeks naar het eerste leerjaar. Voor diegenen die dat niet hebben gedaan, volgt een taalproef.

Meisjes uit '98 krijgen gratis baarmoederhalskankervaccin

Alle meisjes die in 1998 geboren zijn in Vlaanderen komen vanaf dit schooljaar in aanmerking voor een gratis vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV). 

De vaccinatie is niet verplicht. In september ontvangen alle leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs via de scholen een folder met meer informatie.

Mediawijsheid in lessenpaket

Het vak Mediawijsheid wordt opgenomen in de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen van het Nederlandstalige secundair onderwijs.

Alle mediagebruikers moeten met computer en ICT kunnen werken om vlot informatie te kunnen opzoeken. Tegelijkertijd moeten leerlingen alle informatie die ze opzoeken of waaraan ze blootgesteld worden, kritisch kunnen beoordelen. 

Bier wordt duurder


De prijs van bier wordt ongeveer 1,7 à 2 procent duurder. AB Inbev, brouwer van onder andere Stella, Jupiler en Hoegaarden, voert zowel bij de grootdistributieklanten als bij de bierhandelaars een prijsverhoging van gemiddeld 1,7 procent door, in lijn met de inflatie, aldus Karen Couck, woordvoerster bij AB Inbev.

De vorige prijsaanpassing dateert van 15 maart 2009. Ook brouwer Alken Maes verhoogt zijn prijzen met gemiddeld 2 procent.

Zaken bij Brussels hof van beroep sneller en efficiënter

Vanaf 1 september 2010 moeten de zaken die op het Brusselse hof van beroep terechtkomen, sneller en efficiënter behandeld worden. Dat staat in een protocolakkoord dat het hof van beroep, het parket-generaal en de balies van Brussel, Leuven en Nijvel ondertekend hebben. Met het protocol hopen de magistraten en advocaten de gerechtelijke achterstand aan te pakken.

Volgens het protocol mag het openbaar ministerie slechts een redelijk aantal zaken op de rol plaatsen en worden de partijen twee maanden op voorhand verwittigd van een zitting. Uitstellen moeten tijdig aangevraagd worden en stukken en conclusies moeten minstens 48 uur voor een zitting uitgewisseld worden.

Ook voor burgerlijke zaken en jeugdzaken zijn in het protocol stringente afspraken gemaakt. Volgens Alex Tallon, stafhouder van de Nederlandse orde van advocaten bij de balie Brussel, zal het akkoord niet alles oplossen, maar zal het het verloop van de procedures vergemakkelijken.

Inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden

Begin september gaat een nieuwe wet van kracht die de Belgische inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft. De nieuwe toezichtscommissie die eerst toestemming moet geven voor de verregaande inlichtingenmethodes, is echter nog niet benoemd, waardoor er in de praktijk voorlopig niet al te veel zal veranderen. Dat wordt vernomen bij de bestaande toezichthouder, Comité I.

Zo mogen de inlichtingendiensten voortaan onder andere bankrekeningen inkijken, e-mails onderscheppen en telefoons afluisteren. De toezichtcommissie die daarvoor toestemming moet geven, is wel nog niet samengesteld en benoemd, zo luidt het bij Comité I.

Speurdersteam Bende van Nijvel wordt verdubbeld

Een kwarteeuw na de laatste overval van de Bende van Nijvel wordt het speurdersteam dat de overvallen onderzoekt, verdubbeld van zes naar twaalf speurders. De versterking volgt nadat afgelopen maand ruim 500 tips binnenstroomden na een oproep tot getuigen.

De speurders willen vooral de gegevens over mogelijke verdachten verder onderzoeken. Ze hebben ook interesse voor de gemelde verdachte handelingen voor, tijdens en na de overval op de Delhaize in Aalst. Met de versterking hoopt onderzoeksleider Eddy Vos ook de critici de mond te snoeren. 'Deze versterking bewijst: dit onderzoek is niet dood.'