De partijkopstukken hebben hun vergadering van vanavond om 19 uur stopgezet. Aan het eind van de bijeenkomst is N-VA-voorzitter Bart De Wever volgens sommige aanwezigen onwel geworden.

De Wever zou morgenmiddag bij het hervatten van de gesprekken wel weer aan de onderhandelingen kunnen deelnemen, aldus zijn woordvoerder, volgens wie er hoogstens wat sprake is van vermoeidheid.Er was al afgesproken dat de gesprekken van vandaag niet tot diep in de nacht zouden doorgaan. De vergadering van gisteren liep uit tot 3 uur, waardoor het overleg vandaag pas om 15.30 uur kon beginnen.

Dinsdag staat geen nieuwe plenaire vergadering op de agenda, wel wordt verdergewerkt via bilaterale contacten tussen de verschillende partijen, zegt de woordvoerder van Di Rupo. De gesprekken maandag gingen over de aanpassing van de financieringswet.

De onderhandelaars zaten maandag sinds 15.30 uur samen op het kabinet-Milquet, nadat de Franstalige partijen eerst gezamenlijk overleg hadden gepleegd en afgesproken hadden dat de perimeter van Di Rupo voor de staatshervorming voor hen het absolute maximum is en dat de "limieten bereikt" zijn.

Eenmaal alle voorzitters (en PS-kopvrouw Laurette Onkelinx) weer aan tafel schoven, bleken de standpunten over de 'breedte' van de staatshervorming danig uit elkaar te liggen, met vooral N-VA die (nog) niet tevreden is.

Vannacht verliet de N-VA het overleg met de boodschap dat er (nog) niet voldoende op tafel ligt. Ook de andere Vlaamse partijen willen nog op minstens één vlak meer verdieping in hetgeen op tafel ligt.

Volgens één versie van de feiten stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever - geconfronteerd met het Franstalige njet op een uitbreiding van de voorliggende perimeter - op dat ogenblik voor om de gesprekken over de hervorming van de financieringswet aan te vatten, gekoppeld aan de Vlaamse vraag om meer responsabilisering van de deelstaten. "Er vond een gedachtenwisseling plaats en het werd snel duidelijk dat de Franstaligen de vraag van de Vlaamse partijen niet zien zitten."

Een andere bron verduidelijkt dat het oorspronkelijk de bedoeling was om de financieringswet helemaal op het einde van de (pre)formatiegesprekken aan te pakken, als eenmaal duidelijk zou zijn welke bevoegdheden worden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten.

"Er bestaan tussen de partijen heel wat verschillen wat betreft de aanpak van dit technische en complexe dossier. Los van wie wat vraagt, gaan de voorzitters nu terugkoppelen naar hun partij om te zien hoe ze die gesprekken het liefst aanpakken. Morgen gaan de partijen vervolgens bespreken wat de beste manier is om de financieringswet aan te pakken."

N-VA wil meer toegevingen op twee punten

De perimeter die preformateur Di Rupo heeft uitgetekend, schiet voor N-VA nog op twee punten tekort: er gaan niet voldoende beleidsinstrumenten naar de deelstaten voor een beleid op maat en de financiële responsabilisering van die deelstaten gaat niet ver genoeg.

Vannacht heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd dat hij "nog eens een nachtje wou slapen" over het globaal pakket waarvan nu sprake is, luidt het bij een welingelichte bron. "We zijn benieuwd of N-VA straks nog nieuwe zaken op tafel gaat leggen, maar gisterenavond was het in ieder geval niet genoeg."

Waar aan de onderhandelingstafel alvast een "consensus" over bestaat, is het niet-splitsen van de vennootschapsbelasting, zegt dezelfde bron. Voor de Franstaligen is dat hoe dan ook onbespreekbaar, terwijl de Vlaamse partijen hebben ingestemd met een systeem van ’creditering’.

Dat betekent dat de gewesten binnen het kader van hun eigen bevoegdheden (bv. milieu en energie) kortingen op de vennootschapsbelasting zullen kunnen toekennen. Ook N-VA stemde daarmee in en zou een splitsing "niet meer op tafel leggen".

Bij N-VA zelf luidt het dat "de andere partijen ons met hun gespin proberen te isoleren". Wat de vennootschapsbelasting betreft, ontkennen de N-VA’ers hun instemming met een niet-splitsing.

"De vennootschapsbelasting is en blijft voor ons zeer belangrijk. Maar alles hangt aan alles vast: ook wij weten dat je op bepaalde domeinen iets minder zult binnenhalen als je op een ander domein een grote doorbraak bereikt." Van zo’n grote doorbraak is dus vooralsnog geen sprake.

16 miljard euro

Op dit moment ligt de overheveling van een bevoegdheidspakket goed voor bijna 16 miljard euro op tafel. Franstalige toegevingen zijn er onder meer in de gezondheidszorg waarbij de bouw van en de kwaliteitsnormen voor ziekenhuizen zou worden overgeheveld.

De zoektocht naar responsabilisering is een harde dobber. Maar volgens VRT zou er nu toch een principeakkoord zijn over responsabilisering in de gezondheidszorg en in het arbeidsmarktbeleid, het andere belangrijke domein dat naar de deelstaten gaat.

Dat principeakkoord moeten wel nog concreet ingevuld worden en dat blijft zeer moeilijk, klinkt het.

Brussel

Andere knelpunten zijn onder meer Brussel en de kieskring BHV. Voor de Vlamingen ligt de gevraagde 500 miljoen euro voor Brussel erg moeilijk, de Franstaligen willen de macht van de 19 Brusselse gemeenten niet inperken door bevoegdheden voor politie en OCMW's onder te brengen bij het Brussels Gewest.

Koning

Algemeen werd aangenomen dat Di Rupo vandaag naar de koning zou gaan om verslag uit te brengen, maar dat bezoek is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Het ziet ernaar uit dat Di Rupo nog een of meer extra dagen nodig heeft om een akkoord over de staatshervorming rond te krijgen.