'Eind september voorstel voor EU-belastingen'
Foto: epa
De Europese Commissie wil in september voorstellen lanceren over nieuwe financieringsvormen voor de Europese Unie, zodat de nationale bijdragen omlaag kunnen. Dat kondigde eurocommissaris voor Begroting Janusz Lewandowski maandag aan in de Duitse pers.

Momenteel wordt de EU-begroting van ruim 140 miljard euro voor 75 procent gefinancierd met nationale bijdragen. Een kwart van de financiering wordt gespekt met de zogenaamde 'eigen middelen', zoals een deel van de btw-opbrengst.

Sinds de economische crisis willen "vele landen hun nationale EU-bijdrage verlagen. Dat opent de weg naar denkoefeningen over eigen middelen, die niet door de ministers van Financiën ingezameld moeten worden", aldus Lewandowski in de zakenkrant Financial Times Deutschland.

Eind september, wanneer de Europese Commissie zich buigt over de meerjarenbegroting, wil Lewandowski een reeks voorstellen doen zoals heffing op vluchten, een financiële transactiebelasting en heffingen op CO2-emissies. 'De tijd is aangebroken om de bijdragen van de lidstaten aan het Europees budget te proberen verminderen', zei Patrizio Fiorilli, de woordvoerder van Lewandowski.

In het najaar moeten de lidstaten en het Europees parlement het eens worden over de Europese begroting voor 2011. Tijdens het Belgische voorzitterschap staat ook een 'tussentijdse herziening' van de huidige meerjarenbegroting, die loopt van 2007 tot 2013, gepland.

Europees parlementslid Derk Jan Eppink (LDD) reageert alvast fel op de voorstellen van Lewandowski. Die "moeten te vuur en te zwaard worden bestreden", klinkt het. Volgens Eppink zijn Europese belastingen onnodig en contraproductief en zullen ze de belastingdruk voor Europese burgers verhogen. Hij ziet meer heil in een herverkaveling binnen het Europese budget.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig