Denksporten zoals schaken komen niet in aanmerking voor erkenning als sport door de Vlaamse overheid. Dat stelt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

Vlaams parlementslid Koen Van Den Heuvel (CD&V) wees Muyters er op dat deze niet-erkenning een aantal negatieve implicaties heeft voor de schaaksport op vlak van ondersteuning, verschillende behandelingen op lokaal en provinciaal niveau, gebruik Bloso-infrastructuur voor grote evenementen,... .

"Om in aanmerking te komen voor basissubsidies moeten de Vlaamse sportfederaties via de sportclubs sportactiviteiten aanbieden met voldoende en regelmatige fysieke inspanning. Het doel van de activiteiten moet zijn de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren of de lichamelijke conditie op peil te houden of te verbeteren. Het is duidelijk dat bij het beoefenen van denksporten geen van deze aspecten aanwezig is", aldus Muyters.

De minister spreekt overigens de bewering tegen dat schaakclubs problemen zouden ondervinden als zij Bloso-infrastructuur wensen te gebruiken.

"Deze sportinfrastructuur staat wel degelijk ook ter beschikking voor denksportclubs. De weinige aanvragen die de Bloso-centra in het verleden ontvingen voor het gebruik van de sportinfrastructuur werden steeds positief behandeld. Problemen werden niet vastgesteld", aldus Muyters.
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig