Onderzoek naar onderzoek Danneels in stroomversnelling
Foto: ap
De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) hoort op 6 augustus de verschillende partijen die in het strafonderzoek-Danneels betrokken zijn.

Het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk wordt de komende weken binnen het gerecht uitgevochten. Het parket-generaal van Brussel, dat enkele weken geleden besliste om de onderzoeksdaden van de speurders en de onderzoeksrechter onder de loep te nemen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 'gevat'.

Dat wil zeggen dat de KI uitspraak zal doen over de geldigheid van het onderzoek. De eerste zitting is gepland op vrijdag 6 augustus. De KI kan aan alle partijen die in het strafonderzoek betrokken zijn vragen om hun standpunt toe te lichten. Het gaat om het parket-generaal van Brussel, de onderzoeksrechter en de advocaat van kardinaal Danneels. Maar of dat gebeurt is niet zeker. 

Het onderzoek door de KI komt er naar aanleiding van de geruchtmakende huiszoekingen die onderzoeksrechter Wim De Troy op 24 juni liet uitvoeren bij kardinaal Danneels thuis, in het bisschoppelijk paleis in Mechelen en in de Sint-Romboutskathedraal.

Operatie Kelk

Speurders van de Brusselse Federale Gerechtelijke Politie gingen toen op zoek naar aanwijzingen en bewijzen dat feiten van kindermisbruik door de kerk in de doofpot zouden gestopt zijn. Bij de huiszoekingen werden een hoop documenten maar ook alle computers uit het bisschoppelijk paleis en de persoonlijke computer van kardinaal Danneels in beslag genomen.

De actie, die de naam ’Operatie Kelk’ meekreeg, deed veel stof opwaaien. De advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels, meester Fernand Keuleneer, schreef het Brusselse parket-generaal aan met een tiental opmerkingen over de huiszoekingen. Het parket-generaal besloot daarop het onderzoek te toetsen op zijn rechtsgeldigheid. Dat het parket-generaal nu de KI heeft gevat, wijst erop dat het een besluit heeft genomen maar welk besluit dat is, is voorlopig nog niet duidelijk.