De Verenigde Naties hebben woensdag het recht op toegang tot proper water uitgeroepen tot mensenrecht.

De door Bolivia ingediende en door 33 andere VN-staten gesteunde resolutie kon in de 192 leden tellende Algemene Vergadering op een ruime meerderheid rekenen. Sommige staten onthielden zich van stemming, een tegenstem was er niet.

De resolutie heeft geen wettelijk statuut binnen het internationale recht, maar als deel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft zij wel een groot politiek belang.