De gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen hebben het meest behoefte aan toiletdeuren in hun cel. Ze verlangen daarnaast ook naar meer groen, meer sociale contacten, mogelijkheid tot seksuele betrekkingen, een betere begeleiding en kleinschaligheid. Dat blijkt uit de masterproef 'Dromen van toiletdeuren in de gevangenis van de 21ste eeuw' van de antropologe Marie Baerten aan de K.U.Leuven.

Baerten trok naar een aantal Vlaamse gevangenissen met de vraag hoe de gevangenis van de 21ste eeuw er idealiter moet uitzien. De aanwezigheid van toiletdeuren in de cellen bleek een van de grootste behoeften van de gedetineerden. De gedetineerde zit steeds open en bloot in aanwezigheid van zijn celgenoot op het toilet. 'De deuren ontbreken om veiligheidsredenen, maar de vraag is of dit opweegt tegen de privacy', aldus de onderzoekster.

Mochten de ondervraagden de gevangenissen mogen ontwerpen, dan ruilden ze de aparte cellen in voor 'huisjes' waar ze met een tiental personen zouden samenleven. Dit systeem, dat in Scandinavië al wordt toegepast, komt de algemene sfeer ten goede en legt meer verantwoordelijkheid bij de gedetineerden.

Behalve op een uitbreiding van het familiebezoek legden de ondervraagden ook sterk de nadruk op de mogelijkheid tot seksuele contacten voor alle gedetineerden. 'In België moet je eerst aantonen dat je al zes maanden een bestendige relatie hebt, waardoor veel mannen uit de boot vallen. In Nederland heb je wel recht op een bezoek van een prostituee', verduidelijkt Baerten.