De Europese banken zijn in het tweede kwartaal hun kredietvoorwaarden voor bedrijven en gezinnen blijven verstrakken. De Europese schuldencrisis bemoeilijkte hun toegang tot financiering.

Dat deelt de Europese Centrale Bank mee.

Terwijl in het eerste kwartaal van 2010 de neerwaartse trend beëindigd werd, waarbij kredietvoorwaarden voor bedrijven minder strak werden, werd die trend in het tweede kwartaal omgebogen, zegt het ECB in zijn driemaandelijkse peiling.

Zo rapporteerden in het eerste kwartaal nog 3 procent van de banken dat de voorwaarden verstrakt zijn, in het tweede kwartaal was het 11 procent. 'Als we vooruitkijken, verwachten banken in de eurozone dat de kredietvoorwaarden voor leningen aan bedrijven enigszins zullen verstrakken in het derde kwartaal', zegt de ECB.

De ECB zegt verder dat de kredietvoorwaarden voor hypothecaire kredieten even streng blijven. Tien procent zegt dat de kredietvoorwaarden verstrengd zijn, terwijl in een vorige peiling 2 procent verwacht werd. Een gelijkaardige situatie voor consumentenkredieten: 12 procent zegt dat de voorwaarden verstrakt zijn, terwijl 2 procent was vooropgesteld.

'De door de banken waargenomen vraag naar kredieten blijft zich herstellen', zegt de ECB. De banken verwachten dat de huidige moeilijkheden om financiering te vinden de komende maanden blijven bestaan, alhoewel niet in dezelfde mate als in het voorbije kwartaal.