Kamerleden Dirk Van der Maelen (SP.A) en Wouter De Vriendt (Groen!) dringen aan op een spoedige bijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies om klaarheid te scheppen over de Belgische operaties in Afghanistan. "Er moet volledige klaarheid gebracht worden" over de gelekte documenten op WikiLeaks, zo reageert Van der Maelen woensdag.

 Het Laatste Nieuws schrijft vandaag onder meer dat Belgische militairen in november 2007 actief zijn geweest in het gevaarlijke zuiden van Afghanistan, onder het toenmalig ministerschap van PS’er André Flahaut. Van der Maelen ziet in dat verband twee mogelijkheden. "Ofwel brachten de militairen de minister niet op de hoogte, ofwel wist hij ervan."

Van der Maelen wil dat de gemengde Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Defensie zich "morgen of volgende week" al over de nieuwe informatie buigt.

Hij wordt daarin bijgetreden door zijn groene collega Wouter De Vriendt. Maar aangezien de nieuwe commissies nog niet zijn samengesteld, is het uitgerekend Flahaut die als kersvers Kamervoorzitter daarover beslist.

Beide parlementsleden zien trouwens belangrijke gelijkenissen met "eerdere incidenten", zoals een hevig gevecht op 15 juni 2009 in Kunduz waarbij Belgische militairen betrokken waren. Toen al klonk luide kritiek op de communicatie van Defensie, maar uit de gelekte documenten blijkt nu dat de waarheid ook nadien nog duchtig verdraaid is.

Voor De Vriendt bewijst de hele zaak opnieuw het "democratisch deficit" bij Defensie. "Parlement en publiek weten niet wat de Belgen in Afghanistan allemaal doen. Dat maakt het erg moeilijk om onze controletaak te kunnen uitvoeren", besluit hij.